Två pusselbitar på grön botten som passar ihop.
Solution

”Kommer se mer kollaborativt lärande”

Ulf Mazetti, rektor på Slottsstadens skola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Åsa Pålsson.

Ulf Mazetti, rektor på Slottsstadens skola.

– Vad inspirerar dig i din yrkesroll?

– Jag är en väldigt nyfiken person, jag älskar lära mig nytt, göra nytt, pröva nytt, tänka helt utanför banan… Det får jag möjlighet att göra som rektor. Lägg därtill att jag brinner för ledarskap och chefskap. Som rektor i Sverige 2018 får jag möjligheten att leda andra chefer och medarbetare i en ständigt föränderlig tid som bara snurrar allt snabbare. Att få fatta svåra beslut – och hålla i och hålla ut i det jag tror på i förändringsledning. Att visionera; ”så här vill jag att vi prövar, hänger ni med?!” Nu senast med en ”all-out”-lösning med elevkoordinatorer och socialpedagoger för att våra elever ska öka sin närvaro, trivsel och möjlighet att gå ut med godkända betyg.

– Hur tror du framtidens skola ser ut om tio år?

– I framtidens skola arbetar vi med skarpa uppdrag kopplade till ett etiskt perspektiv. Vi kommer se flexiblare lösningar till kollaborativt lärande 24/7, där läraren lär sig lika mycket som eleverna. Den som lyckas är en ”learner-doer”, en person som lär och gör, gör och lär. För att skapa en framtidens skola behövs en skola som engagerar och är relevant, en skola som använder digitala och interaktiva redskap för ett lärande hela tiden. Oavsett var du är, med enkel och effektiv information. En skola med fokus på det kreativa, det lösningsfokuserade och som utgår från riktiga livet (lokalt och globalt), med rikliga möjligheter till att träna problemlösning som gör skillnad och är på riktigt

– Har du några förebilder som inspirerar dig i jobbet? Vilka och varför just dessa?

– Maria Montessori har format mig som pedagog och min syn på lärande under nästan tjugo år som aktiv montessoripedagog innan jag tog på mig ledarhatten. I montessoripedagogiken finns en inneboende tro på barnets vilja att lära, att bli självständiga och ta ansvar för sitt lärande. Mina förebilder i övrigt växlar hela tiden 😊. Jag snappar upp guldkorn överallt, hela tiden, som ger mig energi och tankekraft, växlar perspektiv och vind i seglen!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Jenny Zander, rektor på Lorensborgsskolan, en skolledare med stort IT-fokus och driv i förändring. Mina frågor:

– Vad brinner du för – vad är ditt WHY?

– Om du hade vaknat i morgon och haft oanade resurser, vad hade du då gjort i din verksamhet?

– Vilken är din största utmaning?

26 september håller Ulf Mazetti i workshopen ”Coachande förhållningssätt” tillsammans med Margareta Risberg på Pedagog Malmö Live. Se hela programmet här!