Christin Mohlin och Bertil Nilsson pratar och skrattar.

En framgångsrik utbildning på Värnhemsskolan

Yrkesinriktade Orienteringsutbildningen med inriktning storkök, restaurang, bageri, charkuteri och servering är en utbildning för vuxna som inte har klarat SFI. Vuxna som är arbetslösa och som är långt borta från arbetsmarknaden. Hela 70 procent av de som gått utbildningen har fått arbete. Den framgångsrika utbildningen är ett samarbete mellan Värnhemsskolan, JobbMalmö och Komvux SFI. 

Christin Mohlin och Bertil Nilsson pratar och skrattar.
Christin Mohlin, lärare i restaurang/storhushåll och Bertil Nilsson, programutvecklare och lärare på Värnhemsskolan.

Det ligger en varm och trevlig stämning över köken och Bistron på Värnhemsskolan. Det känns trivsamt, vänligt och familjärt.

Här arbetar Bertil Nilsson, programutvecklare och lärare samt Christin Mohlin, lärare i restaurang/storhushåll. Bertil är en av initiativtagarna och utvecklare av utbildningen och Christin har varit kursledare. Det märks att de brinner för sina arbeten.

– Utbildningen har funnits några år, men vi vet tyvärr inte om den får starta igen, säger Christin.

– Det finns ett genusperspektiv i utbildningen. Den startades delvis för att hjälpa kvinnor som var så långt bort från arbetsmarknaden som man kan komma, säger Bertil.

– Men den vänder sig till både till kvinnor och män som är långt bort från arbetsmarknaden. Det har varit en stor åldersspridning, eleverna har varit 22-55 år. Kriterierna för de sökande är att de inte ska vara klara med SFI (svenskundervisning för invandrare), de ska vara arbetslösa och så klart ha ett intresse för matlagning. Senast hade vi 70 sökande till 18 platser, säger Christin.

Testvecka och praktik 

Christin och Bertil berättar att alla sökanden intervjuas och 20 personer väljs ut för en testvecka. Under testveckan får eleverna göra skriftliga test, räknetest och vara i köket.

– Sist vi arrangerade utbildningen ville ingen sluta efter testveckan. Men vi landade ändå på 16 elever, säger Christin.

Utbildningen pågår under ett år. Av det är 16 veckor praktik. Första terminen inleds med 10 veckor i skolan, sedan är det 8 veckor praktik på en arbetsplats. Den andra terminen ser likadan ut. Under utbildningen får eleverna dessutom träffa en arbetsmarknadscoach en dag i veckan.

När eleverna är färdiga med utbildningen kan de arbeta inom t.ex. skolmatsalar, kök i äldreboenden och i förskolor. Några elever har även har velat prova restaurang.

Christin Mohlin och Bertil Nilsson pratar och skrattar.
Christin Mohlin, kocken Chris Christofi och Bertil Nilsson.

Integrerad språkundervsining

– Språkundervisningen är integrerad i utbildningen. Den är med i köket, i teorin och i allt annat. Jag hade teoripass med kökstimmar där även språkläraren fanns med i köket. Språket blir på riktigt, kopplat till verkligheten och inte bara till bilder. Jag är dessutom väldigt noga med att eleverna ska prata svenska i skolan, säger Christin.

– Elever som hade problem med skriftspråk har t.ex. fått göra muntliga texter. De har klarat det galant, säger Christin.

Gymnasieelever och vuxenelever tillsammans

– Vi har undervisat olika elevgrupper i samma kök. Jag undervisade en grupp gymnasieelever samtidigt som Christin hade gruppen med vuxna elever. Gymnasieeleverna tyckte att det var lite besvärligt från början. Men vi pratade om det och då löste det sig, säger Bertil och fortsätter:

– Gymnasieeleverna hade kommit längre i sin utbildning, så vuxengruppen fick emellanåt förbereda gymnasieelevernas arbete. Vuxengruppen kunde t.ex. hacka lök och skala potatis, medan gymnasieeleverna koncentrerade sig på exempelvis uppläggningen av maten. Men de lärde av varandra och kommunicerade. Gymnasieeleverna fick också lära att förklara sig på ett lätt sätt, säger Bertil.

Bertil och Christin är överens om att det är viktigt att ansvarig undervisare har kontroll. Samtidigt som stämningen i köket blir annorlunda med så många vuxna i köket.

– Det var 16 ungdomar och 18 vuxna. Samtalstonen blev en helt annan, det var inga som helst kränkande ord. Fler vuxna i rörelse i skolan påverkar ungdomar på ett positivt sätt, säger Bertil.

Framgång!

Hela 70 procent av de som gått utbildningen har fått arbete. Bertil menar att en av utbildningens framgångsfaktorer har varit elevernas vilja. Han berättar att de elever som fick chansen tog den. Det satt i elevernas hjärta, inte bara i hjärnan. Alla elever gjorde sitt bästa. Bertil säger också att deltagande lärare fick anstränga sig lite mer, det krävdes lite mer av dem.

– En annan framgångsfaktor är den integrerade svenskundervisningen. Eleverna kunde koppla språket till något verkligt. De kunde se, prata, känna och förstå innebörden av orden och meningarna. Orden fick en praktisk eller fysisk innebörd, säger Christin.

Förändrar livet

– Det finns elever som har kramat om oss efter utbildningen är klar och förklarat att den har förändrat livet, säger Christin.

– Det är ett stort steg att gå från försörjningsbidrag till anställning, säger Bertil.

Roger Ivarsson är rektor på Värnhemsskolan. Han kommenterar också den framgångsrika utbildningen:

– Det är en viktig utbildning. Bland annat hjälper den kvinnor att komma utanför hemmet. Den stärker deras kompetens. Jag skulle gärna vilja starta den igen, säger Roger.

– Utbildningen är mer kostnadskrävande än ordinarie utbildningar inom området restaurang och storköksutbildningar. Men för ett socialt hållbart Malmö, där jämlikhet är målet, bör fler utbildningar som den här sättas igång, avslutar Bertil.

Namn på personer som varit med.

Text: Sara Arildsson
Foto: Ina Alm