Maria Jönsson, fritidspedagog på Ribersborgsskolan.

”Ett kreativt och socialt yrke”

Maria Jönsson, fritidspedagog på Ribersborgsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Gunilla Fäldt.

– Vad är det i ditt yrke som gör att du fortfarande jobbar som fritidspedagog?
– Det är ett kreativt och socialt yrke, arbeta med människor är spännande och här får jag jobba både med barn och vuxna. Att få inspirera barnen till att prova olika saker och att guida dem i deras sociala utveckling är fortfarande häftigt att vara med om.
– Vad är den största skillnaden från det att du började arbeta till nu?
– De största skillnaderna är barngruppernas storlek och lokalerna. Förr var barngruppen mindre, vilket också gjorde att man hann med varje barn bättre. Vi hade också anpassade lokaler som gjorde att vi till exempel kunde hålla stora projekt igång över tid. Vi är fortfarande lyckligt lottade här på Ribersborgsskolan att vi har egna fritidsrum men det går ändå inte att jämföra.
– Om du hade fått önska något angående din arbetssituation – vad hade det varit då?
– Jag skulle önska att inte behöva ”täcka upp” som vikarie, som ju sker ibland. Jag skulle önska mig mer planeringstid med mina kolleger på fritids, vi har större krav uppifrån men inte mer tid att planera/reflektera.
– Vem vill du skicka vidare till?
– Jag vill skicka stafettpinnen vidare till min arbetskamrat Annica Lindvall, också fritidspedagog på Ribersborgsskolan – men vi arbetar inte ihop. Här följer mina frågor till henne:
– Annica, du har också arbetat länge som fritidspedagog fast de flesta åren i Norrköping. Finns det några stora skillnader Norrköping-Malmö, i så fall, vilka?
– Vad är det bästa med ditt/vårt yrke, tycker du?
–  Du har ju fått en ny tjänst som förste fritidspedagog, vad är den största utmaningen?