Åsa Gyllin.

Lärande och utveckling på Fridhemsskolans fritidshem

På Fridhemsskolans fritidshem arbetas det intensivt med att lyfta och synliggöra verksamheten, lärandet och personalens kompetens. Åsa Gyllin arbetar som bl.a. grundlärare på skolan och fritidshemmet.

– Det tummas ibland med fritidshemmet. Ofta är fritids under skolans villkor och många fritidspedagoger samverkar på lärarnas villkor. Jag tror på att utnyttja fritidspersonalens kompetens mer. Ett exempel kan vara i värdegrundsarbetet, säger Åsa Gyllin och fortsätter:

– Fritidshemmet arbetar också med lärande. Det är precis lika viktigt som andra former av lärande. På Fridhemsskolan vill vi höja statusen och synliggöra fritidshemspersonalen och fritidshemmet.

Texten "Välkommen till fritids".
Ledning

– Det hände något när fritidshemmet fick en egen biträdande rektor, Bertil Sollevi. Han fick det övergripande ansvaret för fritidshemmet, i och med det växte vi. Ändå finns det en helhetssyn eftersom skolans rektor Tanja Vivlund och Bertil samarbetar, säger Åsa. Läs särskild artikel om det här.

Bertil har tid och mandat att arbeta med frågorna rör fritidshemmet, något som Åsa ser väldigt positivt på. Hon menar att det lyfter personalens kompetens, fritidshemmets verksamhet och yrkesgruppen. Det skapar dessutom en trygghet, stärker fritidshemmet och tydliggör arbetet ännu mer.

– Mina kollegor och jag arbetar dessutom mycket med att synliggöra och utveckla vårt arbete. Vi kopplar det vi gör till läroplanen och vi har bl.a. gjort LPP (Lokal pedagogisk planering), säger Åsa.

Texten "Stjärnan".
Verksamhet

Fridhemsskolans fritidshem är uppdelat i fyra olika avdelningar. De äldre barnen huserar i skolans källarvåning, medan lågstadiet nyttjar klassrummen. Tillsammans med tre kollegor arbetar Åsa med ungefär 60 barn i första och andra klass på fritidshemmet ”Stjärnan”. En av hennes kollegor arbetar som idrottslärare, medan de övriga som arbetar på Stjärnan samverkar med klasserna. I arbetslaget finns även en pedagog som är aktivitetsansvarig på rasterna. Åsa arbetar dessutom med skolbiblioteket.

– På Stjärnan har vi en tydlig uppdelning av lokalerna. Det finns en planering uppsatt, med ett ganska fast schema för aktiviteter. Eleverna ska veta vad som händer och var, säger Åsa och tillägger:

– Fritidshemmets röda tråd är språkutveckling.

Verksamhet utifrån barnens behov

Veckoschema på papper.– Vi tvingar aldrig någon elev att delta på fritidshemmets aktiviteter. Vi har stormöte med eleverna någon gång varje månad. Under stormötet får eleverna tycka till och berätta vad de vill. Verksamheten anpassas till barnens behov, säger Åsa.

Hon berättar att de arbetar mycket med kreativitet, t.ex. foto, skapande, sagor och drama. Varannan måndag är de i idrottssalen tillsammans med idrottsläraren. Torsdagar är utedagar, då går de ofta iväg till bl.a. lekplatser.

Tema och skapande

Under vårterminen arbetar eleverna på Stjärnan med skapande. De får möjlighet att klä sig i utklädningskläder och måla tavlor vid stafflier. Till stafflimålningarna skriver eleverna berättelser. De kommer också att få i uppgift att fotografera olika känslor, och bygga vidare på fotografierna med text. Till sommaren blir det vernissage.

– När det är lov har vi gemensamma aktiviteter. Under höstlovet hade vi nalletema hela veckan. Vi sydde nallar och barnen tog med sig nallar. En dag spenderade vi i Pildammsparken och en från personalen var utklädd till Nalle.

Tecknat träd.Prestigelöst klimat

– Personalen spånar tillsammans. Vi har en gemensam tanke och vill mot samma mål, säger Åsa.

Hon berättar att de har fem timmar i veckan avsatta för planering. De fem timmarna inkluderar bl.a. enskild planering och i arbetslaget.

– Det handlar om att utnyttja all tid strukturerat. Inom personalen diskuterar vi mycket, och stöttar och kompletterar vandra. Vi är bra på olika sätt och har ett förtroende som bygger på respekt. Det är ett prestigelöst klimat och vi får utlopp idéer och tankar. Det gör att jag trivs väldigt bra, säger Åsa.

Hon berättar att det finns en god föräldrakontakt med en öppen dialog. De får mycket positiv respons från nöjda föräldrar, någon som Åsa menar ger ringar på vattnet till eleverna.

– Vi vet vad vi vill och vill få med barnen. Vi vill lyfta taket. Där är vi i dag, avslutar Åsa.
Text och foto: Sara Arildsson

 

Läs även artikel: Skolledare på Fridhemsskolan med fokus på Fritids