Närbild av händer som skriver på ett tangentbord.
Foto: Colourbox

Fokus på social närvaro trots distans

När pandemin slog till våren 2020 var det många lärare som från en dag till en annan fick övergå till distans- eller hybridundervisning. Med hjälp av fortbildning ska lärarna på Heleneholms gymnasium nu vässa sin undervisning som sker på distans.
– Den sociala närvaron är jätteviktig. Eleverna blir uttråkade när de sitter framför en skärm hela dagen. Man har tendens att glömma det, säger El Mahi Salmi, förstelärare på skolan som har gått fortbildningen.

Salim Mohammed Ali är förstelärare och IKT-ansvarig på Heleneholms gymnasium. Han minns hur han tidigt i pandemin diskuterade med rektorn att de skulle förbereda sig på eventuell distansundervisning. En vecka innan beslutet om distansundervisning kom var skolan beredda och kunde informera all personal. Trots det har det funnits utmaningar som varit svåra att förutse.
Tekniken, när den strular. Exempelvis när eleverna slängs ut på grund av teknikstrul eller internetuppkoppling som inte fungerar. Den sociala närvaron är en annan utmaning på distans, men vi jobbar flitigt för att hitta lösningar. Man kan till exempel erbjuda eleven som har problem med internet en bärbar uppkoppling och för att öka den sociala närvaron kan man använda olika verktyg och plattformar så som Google dokument och Google chat, säger Salim Mohammed Ali.
– Många elever saknar skolan, och det gör vi lärare med. Det är inte roligt att sitta framför en skärm, men det fungerar och man får göra det bästa av situationen, säger kollegan El Mahi Salmi, som undervisar i matematik och NO-ämnena.

Krävande med distansundervisning

På Heleneholms gymnasium har de ett rullande schema för när olika elever och klasser undervisas på skolan och när de undervisas på distans.
Både eleverna och vi är glada den veckan eleverna har närundervisning. Det är krävande med distansundervisning. Man måste till exempel vara noggrann med språket, inte minst för nyanlända som inte kommit så långt med språket. I närundervisning tar man hjälp av kroppsspråket, distansundervisningen kräver mer, tycker El Mahi Salmi.

Porträttbild av Salim Mohammed Ali.
Salim Mohammed Ali. Foto: Privat

Utvecklingsseminarium i distansundervisning

Salim Mohammed Ali och El Mahi Salmi har tillsammans med ytterligare tre förstelärare på skolan nyligen deltagit i utvecklingsseminarium i IT didaktisk fortbildning med Nina Bergdahl (här kan du läsa mer om Nina Bergdahls arbete), lektor i didaktik och digitalisering.
Seminarierna har erbjudits till alla gymnasium. På Heleneholm är tanken att förstelärarna i sin tur ska fortbilda övriga lärare på skolan för att utveckla och förbättra distansundervisningen.
Utvecklingsseminarierna har bestått av två olika tillfällen med möjlighet till en uppföljande praktiknära dialog utifrån den egna undervisningen. (Underlaget till seminarierna finns tillgängligt på en förvaltningsövergripande sajt där även lärare kan bidra med eget material).
– När det gäller tekniken är alla lärare väl insatta vid det här laget. Men en sak jag tar med mig från seminarierna är vikten av social närvaro. Det är väldigt lätt, ännu mer när eleverna läser på distans, att förbise det, säger El Mahi Salmi.
Båda två nämner också interaktion och variation som exempel på vad som är viktigt men som lätt glöms bort i distansundervisningen.

Porträttbild av El Mahi Salmi.
El Mahi Salmi. Foto: Privat

Provar olika lösningar

Att be eleverna sätta igång kameran och stämma av genom direkta frågor kan vara enkla sätt att öka den sociala närvaron. El Mahi Salmi försöker även småprata med eleverna för att välkomna eleverna i början av lektionen. För att öka interaktionen och variationen har Salim Mohammed Ali bland annat alternerat presentationer och genomgångar inför helklass och att eleverna är indelade i smågrupper i Google Meet där vikten ligger på samarbete.
– Jag försökte att vara inloggad i två konton för att vara med i flera smågrupper med elever samtidigt, men det blev störande med ljudet. Men det är intressant när man stöter på problem att gå vidare och försöka hitta nya lösningar, säger Salim Mohammed Ali.
El Mahi Salmi som jobbar mycket med laborationer i klassrummen har fått hitta lösningar för att eleverna fortsatt ska kunna laborera.
Jag använder mig av en webbsida från universitetet i Colorado som innehåller laborativt material i ämnena biologi, kemi, fysik och matematik.. Det finns översatt på olika språk och man kan göra allt möjligt. Det funkar till och med bättre än fysiska laborationer eftersom vissa kan innebära risker som till exempel vid laborationer med syror och baser i kemi. Detta är väldigt bra för man undviker de riskerna och varje elev får träna – inte bara i grupp utan även individuellt. Du kan serie- och parallellkoppla batterier och lampor, mäta spänning och ström för att nämna några exempel när man arbetar med elläran i fysik, säger han.

Text: Matilda Lundahl