Elever och pedagoger jobbar ihop.

Läslust, samarbete och nyhetsreflektion på Rörsjöskolan

Eleverna sitter tätt ihop med huvuden. Två och två samsas de om en dator. M, i, n, i bokstaverar de för varandra och i webbläsaren växer ordet fram som de behöver för att kunna ta sig an dagens uppgift. I årskurs 1 på Rörsjöskolan är nyhetsbevakning och omvärldskunskap naturliga inslag i undervisningen. Genom att kontinuerligt arbeta med minibladet.se utvecklar eleverna läsförmåga, samarbete, reflektionstankar och digital kompetens.

– Det är viktigt att prata om det som händer i samhället på ett tidigt stadie. Vi använder Minibladet som ett redskap för bevaka och samtala nyheter så att alla kan vara med, säger Kim Sjöberg, klasslärare för klass 1C och förstelärare i ledarskap och lärmiljö på Rörsjöskolan.

Minibladet är en webbtidning med nyheter för barn som även går att läsa i pappers- och miniformat i och genom samarbete med Sydsvenskan och City. Tillsammans med Fanny Lundberg, fritidspedagog, arbetar Kim och klassen med nyheter och omvärldsbevakning som regelbundna inslag i undervisningen.

– Nyhetsarbetet underlättar att arbeta ämnesövergripande. Det är viktigt att vi inte isolerar oss i skolan till det som sker där, utan riktar blickar mot det som sker i samhället så att eleverna kan se den kopplingen naturligt, säger Kim.

– Att arbeta med Minibladet har t ex väckt elevernas läslust. Det är framför allt en morot för de som ännu inte har knäckt läskoden. De vill kunna ta del av texten, fortsätter hon.

Kim och Fanny i klassrum.
Fanny Lundberg och Kim Sjöberg.

Datorn som redskap

Klassen arbetar utifrån datorer och inte iPads vilket är ett medvetet val från Kim och Fannys sida. De menar att en iPad hanterar många elever redan hemifrån men att använda en dator kräver mer.

– Vi vill ge dem strategier för att hantera datorn utifrån flera aspekter. Det handlar om att kunna logga in och spara, minnas användarnamn och lösenord samt förstå att man måste trycka på enter, säger de.

För att eleverna ska förstå vad hur de använder sidan, använder Kim och Fanny en del lektioner för gemensam läsning och genomgång av hur sidan är uppbyggd med olika innehållsdelar. Pedagogerna visar sidan på en projektor samtidigt som eleverna har datorer framför sig.

– Första gången läste vi t ex en artikel tillsammans som handlade om igelkotten. Det passade bra med kopplingar till det som vi bearbetade inom NO, berättar Fanny.

Samarbete och förförståelse

Både Kim och Fanny poängterar vikten av ta vara på elevers förförståelse inom olika ämnesområden, något som de ser ökar genom arbetet med nyheter.

– Förförståelse gör att eleverna lägger in egna reflektioner och funderar kring sanningenshalten i texterna.

Likaså betonar de betydelsen av kontinuerligt tänka språkutveckling och samtala kring ord och begrepp kopplade till nyheterna och nyhetstexter. Eleverna arbetar oftast i par. Att leta nyheter kräver en stor dos av samarbete och uthållighet.  Eleverna ska komma överrens om vilken nyhet som de ska fokusera på samt orka leta.

– Tanken är att de ska läsa igenom ett antal nyheter innan de väljer en att bearbeta. Det kan verka övermäktigt, det är årskurs ett och alla kan inte läsa. Alla artiklar finns dock inlästa med vilket gör att de kan både lyssna och läsa. Eleverna kan också välja läshastighet, berättar Kim.

– Vi vill att de arbetar två och två för att det ska ske kommunikation och för att samarbete skapar lärsituationer. Om man inte förstår kan man alltid ta hjälp av kompisen och gemensamt komma fram till en lösning. Dessutom tränar eleverna sig i att lyssna på varandra.

– Att välja nyhet är en ganska tuff uppgift men det gäller att ha höga förväntningar. Vi har som motta att alltid försöka och våga misslyckas.

Elever och pedagoger jobbar ihop vid datorn.

Val av nyhet

Nyhetsarbetet sker alltid när både Kim och Fanny är närvarande i klassrummet. Under elevernas arbete rör de sig runt i klassrummet, stannar till där det behövs stöd eller bara för att lyssna in och ställa frågor. Deras uppgift består mycket i att kunna avläsa progressionen och processen i varje pars arbete.

– Eleverna ska kunna förklara hur de har kommit fram till sitt nyhetsval samt berätta varför de har det valet. Det här kan ibland kräva stor stöttning från vår sida men vi ser också hur deras förmåga att argumentera sig fram växer genom veckor av träning och utmaningar.

Sammanfatta och återberätta

När eleverna har valt nyhet är det dags att bearbeta den. Det gör de i dagsläget genom att sammafatta och återberätta nyheten med bilder och en kort text. Ofta väljer eleverna en nyhet som de kan hitta en naturlig koppling till.

– Eleverna har som uppgift att välja ut tre händelser som de ska illustrera. För att underlätta så här i början har de fått färdiga mallar som stora serierutor. Till varje bild ska eleverna producera en mening och sätta rubrik, gärna en klurig sådan.

Texter och bilder uppsatta på vägg.

Illustrationerna sätts därefter upp på väggen utanför klassrummet som veckans nyhetsflöde. Här kan andra elever och pedagoger samt föräldrar ta del av arbetet. Något som enligt både Kim och Fanny ger uppgiften en ökad betydelse.

– Det är viktigt att det händer något med det som eleverna gör i skolan. Uppgiften skapar kreativitet, samtalstillfällen och eleverna känner stolthet i att deras arbete synliggörs, avslutar de.

Text och foto: Marina Walker


Mer läsning om Kim Sjöberg och hennes undervisning i Kims klass och öppet klassrumsblogg.