Max Wetterlund, svensk- och engelsklärare på Hindby Dibber skola.
Max Wetterlund, svensk- och engelsklärare på Hindby Dibber skola, stöttade klass 4 genom Den stora läsutmaningen. Foto: Lina Haskel

Lästävling gav vinster på flera plan

Klass 4 på Hindby Dibber skola vann nyligen den rikstäckande tävlingen Den stora läsutmaningen. Utöver vinsten i form av en skolresa så vann klassen dessutom ökad läsvana, sänkt motstånd mot faktatunga texter, stärkt gemenskap och ökat självförtroende.

Det var i januari som det meddelades vilken fjärdeklass som vunnit Den stora läsutmaningen, en tävling arrangerad av bokförlagen Rabén & Sjögren, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur samt AdLibris. 2021 anmälde sig 1500 klasser och över 430 000 böcker lästes totalt inom tävlingens ramar. Den klass som läste flest böcker vann, och det blev alltså klass 4 på Hindby Dibber skola i Malmö. De kammade därmed hem förstapriset, en efterlängtad skolresa till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.

– Det var mäktigt! När det stod klart att klassen hade vunnit firade vi såklart med en liten fest i klassrummet med tårta och Pommac, säger svensk- och engelskläraren Max Wetterlund.

Han var den som i somras anmälde klassen till tävlingen, helt utan att fråga eleverna först. Förra året var han nämligen klasslärare för just denna klass, och märkte redan då att de var starka läsare. Tävlingstanken var helt rätt, eleverna gillade idén och ville absolut vara med.

Olika lästekniker

I tävlingen räknas alla böcker som eleverna själva läser, oavsett hur de tar boken till sig, som ljudbok, e-bok eller i pappersform. Hindbyklassen har använt flera tekniker.

– Vi har till exempel ett digitalt bibliotek där eleverna kan få en bok högläst för sig i sin Chromebook.

Varje läst bok blev ett streck på klassrumsväggen, som visualisering av klassens framsteg. Under höstens tävlingsmånader läste klassen på varje svensk- och engelsklektion, för ja, även engelska böcker räknades in i tävlingsresultatet.

– Det är ju individuellt vilka böcker som passar en fjärdeklassare, säger Max Wetterlund. Någon läste bara faktaböcker om tåg, medan vissa kämpade med kortare böcker, då framförallt på engelska.

Nu i efterhand ser Max Wetterlund att eleverna i vinnarklassen inte längre har samma motstånd till att läsa tyngre faktatexter i andra ämnen, jämfört med andra klasser. Just ökad läsvana och läslust är uppenbara vinster med projekt där elever motiveras att läsa mycket under lång tid.

– Speciellt har jag märkt en förbättring hos de elever som haft det tufft med läsning tidigare, säger Max Wetterlund, och fortsätter:

– Dessutom får elever som läser mycket ett utökat ordförråd och större kunskap om språk och meningsbyggnad. Tävlingen kan också öka lusten till eget skrivande, ge större allmänbildning och stimulera fantasin.

Max Wetterlund uppmuntrade eleverna att även läsa hemma och informerade föräldrarna om hur de kunde stötta och hjälpa till. En del elever valde att bara tävla på skoltid, och det räckte uppenbarligen till vinst ändå.

Elever motiverade varandra

Tävlingen pågick under 13 höstveckor, så långsiktighet var en viktig komponent i framgången för vinnarklassen.

– Jag blev överraskad av elevernas uthållighet, säger Max Wetterlund. Efter två veckors läsande tänkte jag att deras engagemang säkert inte kommer hålla i sig hela tävlingsperioden. Men det gjorde det!

– Självklart var alla i klassen inte lika peppade, säger Max Wetterlund. Men fantastiskt nog har eleverna motiverat varandra. De såg tävlingen som en kollektiv insats, och tröttnade någon på att läsa så hjälpte andra till och sa till varandra att klassen måste kämpa. Det bidrog till en helt ny och stark klassgemenskap.

Eller som en av eleverna uttryckte det: ”Plötsligt var vi en klass och alla kramades.”

Max Wetterlund förklarar också att det varit betydelsefullt för klassen att ha ett gemensamt projekt över en längre tid.

– Nu känner de att allt är möjligt, eftersom de inte gav upp om tävlingen. De trodde på vinst, kämpade och vann! Det kommer vara stärkande för dem en lång, lång tid framöver och en känsla de kan plocka fram nästa gång de behöver hålla ut länge för att nå ett mål.

Läraren Max Wetterlund med en jublande klass 4 på Hindby Dibber skola, som vann Den stora läsutmaningen 2021.
Läraren Max Wetterlund med en jublande klass 4 på Hindby Dibber skola, som vann Den stora läsutmaningen. Foto: Lina Haskel