Två personer utanför Söderkullaskolan.

Matematik på Söderkullaskolan

Assar Blomhav arbetar som lärare i matematik, fysik och teknik på Söderkullaskolan. Hans matematiklektioner fokuserar ofta på problemlösningar. En av hans elever i matematik, Leen Eid, gick vidare till årets final i Högstadiets matematiktävling.

– Leen har bott i Sverige i två år. Hon kom från förberedelseklass till Söderkullaskolan i årskurs 6. Jag märkte direkt att hon var jätteduktig på matematik, säger Assar Blomhav, lärare i matematik, fysik och teknik på Söderkullaskolan.

– Jag älskar matte. Det roligaste är när jag lyckas lösa ett svårt problem. Då blir jag jätteglad, säger Leen Eid, som går i årskurs åtta.

Satsar på alla elever

– Det finns många kompetenta lärare på Söderkullaskolan och skolan satsar på alla elever, säger Assar med ett stort leende.

Han berättar att elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling får lika mycket stöd och hjälp som de som inte har kommit så långt. Två gånger i veckan har Assar matematik med Leens klass. Varje lektion är 80 minuter lång. Lektionerna börjar oftast med en gemensam genomgång för alla. Efter det hjälper Assar de elever som behöver mer individuellt stöd.

– Det är väldigt bra med lite längre lektionspass. Det medför att jag bland annat kan ha lite längre genomgångar, säger Assar och fortsätter:

– Varje onsdag efter lektionstid har vi dessutom läxhjälp på skolan. Hjälpen täcker in alla skolans ämnen. Till läxhjälpen kommer många elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling, inte bara de som ännu inte hunnit så långt.

– Jag läser ofta matte själv hemma också, nästan varje dag, säger Leen.

Varje onsdag läser hon dessutom extra matematik på gymnasienivå på Borgarskolan. Leen berättar att ytterligare två elever från Malmö har gått till finalen i Högstadiets matematiktävling. Båda eleverna läser extra matematik med henne på Borgarskolan.

Högstadiets matematiktävling

Högstadiets matematiktävling är en rikstäckande tävling för högstadieelever. Syftet är att stimulera intresset för matematik. Tävlingen testar elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi. Logiskt tänkande, problemlösning samt att kunna uttrycka sig i matematiskt språk är i fokus. Tävlingen är uppdelad i två omgångar.

Den första delen är en kvalificeringsomgång. Kvalet genomförs på skolorna och består av sex problem som ska lösas på två timmar. 2014/15 gick ca 50 tävlande vidare till finalomgången i Stockholm, på Danderyds Gymnasium.

– Alla grundskoleelever i Sverige kan delta i den första kvaltävlingen, säger Assar och fortsätter:

– Läraren skickar in de högsta resultaten till tävlingskommittén för kontrollrättning, för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Jag skickade in tre elevers resultat. De hörde av sig och berättade att Leen gick vidare. Innan den första deltävlingen undrade jag om Leen skulle klara språket, med tanke på att hon har varit så kort tid i Sverige. Men det var inga problem alls.

Tävlingen består både av en lagtävling och en individuell. Leen tävlade individuellt.

Förberedelser

Två personer utanför Söderkullaskolan.– På matematiklektionerna arbetar vi mycket med problemlösning. Det kan vara en typ av förberedelse inför en sådan här tävling, säger Assar.

– Jag har dessutom förberett mig genom att göra gamla tävlingsprov, säger Leen.

Leen och Assar berättar att de även har gått igenom kvalprovet som hon tog i höstas. Tillsammans diskuterade dessutom de uppgifter som hon inte klarade.

Spännande

– Jag har alltid gillat matte och jag vill tävla. Det känns spännande och lite läskigt. Jag har föreställt mig hur jag kommer att känna om jag klarar allting, men också hur jag kommer känna om jag kommer sist, säger Leen.

– Det är spännande! Vi är alla väldigt stolta över Leen, oavsett hur finalen går, säger Assar.

Leen placerade sig slutligen på 44:e plats i Högstadiets matematiktävling 2014/15. Ett stort grattis till alla tre Malmöelever som deltog i finalen.

Text och foto: Sara Arildsson