Man står i trapphus.

Att vara ledare på distans

Att vara ledare på distans är nog bara förnamnet om man ser till Stefan Klings uppdrag. Han är skolöverläkaren som samordnar skolläkare och skolsköterskor som sitter utspridda på alla skolor i hela Malmö.

– Med en positiv ingång så löser sig det mesta och jag har glädjen att få jobba med medarbetare som ser saker från den ljusa sidan, säger han.

Med 73 sköterskor och sex skolläkare på olika skolor i Malmö ställs det stora krav på att hitta väl fungerande nätverk. Den centrala elevhälsan, som är på förvaltningsnivå, anordnar därför tre gånger per termin månadsmöten som sen matchas med tre fortbildningsdagar.
På månadsmötena träffas personalen och diskuterar utifrån ett tema – olika typer av ärenden och vilket bemötande, stöd och omsorg eleverna kan få. Fortbildningsdagarna handlar också om samma tema fast med mer fokus på det medicinska.
– Vi vill jobba klokt och förebyggande. Det finns ofta en stor entusiasm på skolor kring olika frågor, till exempel att jobba mot fetma, stress och cannabisanvändande. Om vi från skolhälsan är väl pålästa och vet vilka metoder som fungerar behöver vi inte springa på alla bollar – vi vet vad som funkar. Att ge en god kunskapsgrund är alltså ett sätt att minska stressen för personalen, säger Stefan Kling.

Rätt hjälp direkt

Ett exempel på ett sådant område är sjukdomen endometrios som tio procent av alla kvinnor lider av – genom att ge kunskap om sjukdomen kan flickor på högstadiet och gymnasiet få rätt hjälp direkt. Böcker med stetoskop ovanpå.
– Vårt arbete handlar också mycket om juridik. Vår verksamhet kan liknas vid en klinik när det gäller frågor om till exempel sekretess. Det behövs att sköterskorna är trygga och säkra på vad det är som gäller för att på det viset undvika missförstånd på skolorna, säger Stefan Kling.

Utbildar nyanställda

Den senaste tiden har det kommit in många nya skolsköterskor i Malmö stad. För att möta alla de nya, och för att visa vilket stöd som finns att få i sin profession, har den centrala elevhälsan anordnat en veckas utbildning där skolläkarna har haft föreläsningar och introducerat verksamheten.
– Det är ett sätt för oss att skapa de där positiva nätverken, säger Stefan Kling.

Ny databas ger unik data

Sedan läsåret 2015/2016 har skolhälsovården i Malmö ett nytt verktyg i jakten på bättre hälsa. I en ny elevhälsodatabas förs uppgifter in från skolhälsobesöken. Det gör att det går att få fram hälsodata på individ, klass, skol och kommunnivå.
– Vi kan följa elevernas hälsa över tid och det har gett oss möjlighet att jobba preventivt på ett helt nytt sätt, säger Stefan Kling.
Ett exempel där databasen har visat vägen var när man upptäckte att tio procent av förskoleklassbarnen hade svårt att somna. Det har lett till att skolhälsovården har haft fortbildning kring sömn. En skolläkare har studerat den senaste forskning i ämnet och sedan tagit fram informationsmaterial som kan delas ut till föräldrar via skolhälsan.

Regelbundna träffar nationellt

– Även om vi är utspridda på olika skolor så är vi inte ensamma. Man klarar inte detta arbete själv utan vi samarbetar och hjälper varandra vidare, säger Stefan Kling.
Nätverk skapas, förutom för medarbetarna, med skolledningar och också nationellt.
– Nätverken ska vara positiva, kreativa och styras av förväntningar, önskningar och lagar. Vi har regelbundna träffar med representanter från Göteborg och Stockholm för att se till att vi arbetar på ett likvärdigt sätt, säger han.
För honom som ansvarig handlar arbetet mycket om att personalen i Malmö alltid ska veta var de kan vända sig för att få stöd.
– Det är ett ensamt yrke som styrs av många olika lagar, regler och förväntningar. Genom våra nätverk visar vi att vi finns där från centralt håll för att backa upp och stötta när det behövs, säger Stefan Kling.
Text och foto: Johanna Ravhed och Colourbox