Malmö delars logotyp.

Malmö delar är här

Malmö delar är en ny digital lärplattform som har skapats för att sätta ord på den tysta kunskapen, som projektledaren Tobias Sonestedt uttrycker det. Han menar att det är en demokratifråga:
– Alla elever har rätt till alla lärare.

Malmö delar ska gå bortom fakta och läromedelsproducenter och istället fokusera på lektionsplanering och tips. Genom den digitala lärplattformen kommer lärare att kunna ta del av allt från pedagogiska planeringar till enskilda moment i klassrummet. Ett typiskt upplägg kan vara för fyra lektioner om ett moment i ett ämne, med lärarhandling, länkar till dokument och filmer, samt praktiska tips för klassrummet. Plattformen fylls på med material genom att pedagoger anställda i Malmö stad bidrar med sin kunskap.
– Om jag har en idé och du har en idé och vi delar detta, så har vi två idéer var. Det här är inget nollsummespel, utan alla vinner på att vi delar med oss av det vi kan och vet, menar Tobias Sonestedt.
– På så sätt skapar vi mervärde för alla.

Alla kan dela med sig

Alla pedagoger som är anställda i Malmö stad är välkomna med sina bidrag.
– Det finns ingen central redaktion som bestämmer över innehållet, även om vi i projektgruppen kommer att ha vägledning i början, säger Tobias Sonestedt. Plattformen Malmö delar är också integrerad med MaApps.
– Det finns en knapp att klicka på, så kommer hela paketet in i Classroom.

Tobias Sonestedt.

Helt öppet

Vem som helst kan se materialet på Malmö delar, inte bara anställda i Malmö stad.
– Vi vill inte begränsa detta. Allting kommer att publiceras under Creative Commons licens, just för att göra Malmö delar så öppet som möjligt.
– Ju fler som har tillgång och bidrar till det kollegiala lärandet, ju bättre är det och desto bättre jämvikt kan vi få mellan ämnen, säger Tobias Sonestedt.

Glada och stolta

In i det sista pågick finslipandet av sajten. Arbetsgruppen ville vara säker på att allt fungerar innan sajten lanserades.
– Nu är allt klart och vi är glada och stolta över det som är starten för Malmö delar, säger Tobias Sonestedt.

Malmö delar finns här och via en länk överst i menyraden på denna sida.

Text & bild: Pedagog Malmö