Människor sitter runt ett bord och samtalar.

Malmös rektorer ska skugga varandra

För att utveckla arbetet med skolan har Malmös alla rektorer fått i uppdrag att skugga varandra. Att helt enkelt följa en kollega och sedan ge feedback för att på så sätt utvecklas och lära av varandra.

För att säkerställa att arbetet görs på vetenskaplig grund samarbetar Malmö stads Grundskoleförvaltning med Anki Wennergren docent i pedagogik på högskolan i Halmstad. Se videoreportage här under:

Kajsa Sigvardsson
Kommunikatör
Grundskoleförvaltningen
Malmö stad