Kvinna pekar i bok och pratar med barn.

Matematiklyft i förskoleklass

– Nu ska vi plocka fram de hemliga papperna, kommer ni ihåg vad ni ska göra?

Åsa Schiller arbetar som förskollärare på Österportskolan. Det är dags för matematikpass i hennes förskoleklass B. På golvet sitter en liten grupp elever och väntar spänt på vad som komma ska.

Åsa Schiller sitter på govlet.
Åsas Schiller, förskollärare på Österportskolan.

– Matematik finns överallt, säger Åsa. Det gäller bara att se och prata om det.

Åsa arbetar i en av skolans fyra förskoleklasser. Tillsammans med tre kollegor deltar hon i Malmö Stads matematiklyft för förskolan/förskoleklass i regi av FoU Malmö-utbildning. Matematiklyftet som är på initiativ av Skolverket har det senaste läsåret sysselsatt förskollärare i både förskola och förskoleklass runtom i Malmö stad. Allt som allt deltar 95 pedagoger i fem olika grupper.

Bishops matematikaktivteter

Matematiklyftet är en satsning för att höja kompetensens bland Malmös förskollärare om hur barn tänker och lär matematik. Pedagogerna träffas en gång i månaden under tre terminer. Fortbildningen ska vara verksamhetsnära och ske genom kollegialt lärande.

På träffarna utgår man från de sex fundamentala matematikaktiviteter som Alan Bishop menar finns i vardagen i varje samhälle, oavsett kultur; leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna. Bishop menar t.ex. att det är i leken som barnet undersöker och reflekterar över matematik, genom att låtsashandla och följa regler. Frågan som Åsa och hennes kollegor har ställt sig många gånger under fortbildningens gång är hur man stöttar sina elever i att kunna beskriva och följa resonemang, det vill säga förklara.

 

Utbyta erfarenheter och se möjligheter

Syftet med fortbildningen är att hjälpa pedagogerna att ge barnen matematiska verktyg. Det är också för att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och kunna se möjligheter. Varje gång bearbetas en matematikaktivitet och till varje gång ska pedagogerna ha dokumenterat och reflekterat över innehåll och didaktik genom t.ex. en film eller foto. Utgångspunkten för varje träff är att hela tiden tänka att matematik utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och tänkande.

– Christina Svensson och Elisabeth Pettersson på FoU som håller i fortbildningen har varit fantastiska och inspirerande, berättar Åsa.

Design och former

När Åsa arbetar med matematik gör hon det i halvklass, två pass i veckan. Dagens aktivitet handlar om design och former.

– Design handlar mycket om att skapa mentala bilder, menar Åsa. Ett barn ska beskriva något som ett annat barn ska rita. Det här kan bli väldigt olika eftersom vi tolkar olika. Det är viktigt att förklara för barnen, det finns inget rätt eller fel.

Barn sitter på golvet och ritar.

Det är också en aktivitet som tränar barnen i gruppinstruktion och i hur de ska komma fram till lösningar. För att det ska bli bra matematik är det viktigt att träna barnen i att tänka själv. Tre ledord för att utveckla matematik oavsett matematisk aktivitet är enligt Bishop; modellering, hypotetiskt tänkande och abstraktion. Modellera handlar om att gå tillbaka till sin egen verklighet. Hypotes ställer frågan, vad händer om jag gör så? Abstraktion är den dos av fantasi som behövs för att kunna tänka att t ex en pinne kan bli en bil.

Förklara geometriska former

Under dagens aktivitet ska två barn sitta med ryggarna mot varandra. Ett barn får ett tomt vitt papper framför sig medan det andra barnet får ett papper med en geometrisk figur innehållande kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. Varje form har en färg. Elev 1 beskriver sin figur utan att visa medan elev 2 ritar det som hon eller han hör. När det är klart jämför barnen sina målningar med ursprungsbilden.

– Du som ritar får inte tjuvkika, du ska bara använda dina öron. Du som förklarar, förklarar vad du ser genom att beskriva formerna med rätt ord. Börja med det som är längst upp eller längst ner, bestäm själv, det behöver inte vara exakt men du ska försöka få det så likt som möjligt, säger Åsa.

Barn sitter på golvet och ritar.Mattesaga

Efter jämförelse är dags för dagens mattesaga som heter ”Fylla år” i boken ”Att räkna med sagor”. Den handlar om att kunna sätta ord på både former och antal och beskriva det genom egna bilder. Varje barn dokumenterar sagans innehåll genom bilder utifrån matematiska följdfrågor. Aktiviteten tränar barnen i att lyssna och följa med i sagan.

– I dag lyssnar vi mycket, men vi tränar även begrepp och ordförråd samt att få ner det som man har hört på papper, säger Åsa. Samtalet är lika viktigt i matteprocessen som siffrorna är. Sen tränar de sig så klart i att samarbeta.

Prata matematik

– Matematiklyftet är jättepositivt, tycker Åsa. Efter att jag började på matematiklyftet så har jag fått mer input. Jag har fått upp ögonen och kan se att matte finns i allt och att man kan göra det på så många olika sätt. Framförallt så handlar det om att prata matte med barnen och göra dem uppmärksamma på matematikens roll i samhället.Kvinna sitter på golvet tillsammans med barn som sitter och ritar.

Åsa berättar om pojken som bygger med kapplastavar och förvånat tittar på henne när hon uppmärksammar honom om att det är matematik.

– Barnen är positiva till matte och tycker det är roligt, men tycker fortfarande att det är lite märkligt att jag inte ger dem striktare ramar och lösningar.

– Jag hoppas verkligen att det kommer att fortsätta på något vis så att det inte bara blir tre fantastiska terminer. Det gäller att hålla det här levande, avslutar Åsa.

Text och foto: Marina Walker