Två kvinnor lutar sig mot ett fotbollsmål. I balgrunden syns några tegelvillor.
Strandängarnas fotbollsplan kommer snart förvandlas till något annat med hjälp av Jenny och Idas elever.

Mattekunskap skapar en ny äng  

När den gamla fotbollsplanen skulle ersättas med något nytt fick Ida Eriksson och Jenny Ortegas elever hjälpa till. Eleverna har använt sina kunskaper i matte och NO för att ta fram förslag på hur en äng ska utformas. Idéerna och ritningarna har nu tagits emot av Fastighets- och gatukontoret.

Hur mycket kostar det att köpa in gräsfrön för en kvadratmeter? Hur kan vi skapa en bra miljö för pollinatörer? Och hur skapar vi en trivsam plats för människor? Det är några av många frågor som femteklassarna på Sundsbroskolan i Malmö diskuterat under våren 2023. Malmö stad gav eleverna i uppdrag att skapa en äng som de själv ville besöka med vänner och familj, gärna med naturligt material som till exempel växter, stenar och stockar. Projektet är ett samarbete mellan Cecilia Hansson från Pedagogisk Inspiration (Pedagogiska gröna gårdar), miljöplaneraren Shoshana Iten samt landskapsarkitekterna Petra Bengtsson och Lena Ransmark från Fastighet och gatukontoret

– Det har betytt mycket för barnen att få tycka till om vad som ska hända på platsen, det är ju ett område som de kan gå till själva. Sedan har det varit en stor motivation för barnen att det faktiskt kommer bli något av deras ritningar. Förhoppningsvis får vi se resultatet nästa år, säger Ida Eriksson.  

Två kvinnor står utomhus, i bakgrund syns ett fält och öresundsbron.
I höst kommer det bland annat byggas en hinderbana av stenar och stockar här. Den nya ängen invigs under år 2024. Foto: Mette Mjöberg Tegnander

Prislista blev en ögonöppnare för elever

Tillsammans har Ida Eriksson och Jenny Ortega fyra klasser som de undervisar i matte och NO. De har ett nära samarbete och samplanerar all sin undervisning. Tidigare har de arbetat på lite liknande sätt bland annat genom en drakfestival där eleverna genom geometriska former byggde drakar. I projektet tårtfesten fick eleverna i uppgift att skriva recept, handlingslista och beräkna vad som behövdes för att baka en tårta i långpanna.
– Ängen var ett perfekt projekt för oss. Eleverna fick träna på matte på ett annat sätt än vad de är vana vid och tänkte inte på att de räknade matte. Samtidigt har de fått mer kunskap om pollinatörer, säger Jenny Ortega.
Projektet inleddes med att eleverna delades in i grupper och tillsammans besökte Strandängarnas fotbollsplan som ligger på promenadavstånd från skolan.
– Varje elevgrupp fick en budget att förhålla sig till och en prislista över vad allt kostar per kvadratmeter. De fick också prisuppgifter för vad arbetskraft kostar. Barnen blev ganska chockade när de såg prislistan över vad allt kostade, så det har varit lärorikt, säger Ida Eriksson.

En utmaning att tänka på växtligheten

Femteklassarna fick räkna på kostnaderna i programmet kalkylark, vilket är ett ett google-program som fungerar likande excel. De fick sedan med penna och linjal rita upp ängen och dess innehåll i skala.
– Vi arbetade lite med skala i fyran och sedan under det här projektet. Nu arbetar vi med skala igen och vi märker verkligen att eleverna gör stora framsteg, det blev väldigt mycket träning när de arbetade med ängen, säger Ida Eriksson.
Eleverna fick direkt många tankar kring vad de ville göra med området och vilka aktiviteter som skulle kunna vara trevliga för människor. Men det blev något av en utmaning att väga in djurlivsaspekten och vilka växter som skulle kunna finnas på plats.
– Just när det gällde djur- och växtliv behövde eleverna lite mer stöd från oss lärare. Sedan var det också en utmaning att rita upp ängen. Några elever drog sig undan från det momentet och tyckte det var svårt. Men jag tycker ändå att alla elever var väldigt engagerade och delaktiga i större delen av projektet, säger Jenny Ortega.

Ett projekt som kändes på riktigt

I slutet av projektet fick alla grupper redovisa och ta emot feedback på sin äng av miljöplaneraren Shoshana Iten, Cecilia Hansson från Pedagogisk inspiration och landskapsarkitekten Petra Bengtsson.
– Att få redovisa sin ritning för någon utifrån gjorde att projektet kändes på riktigt. Vi märkte att eleverna tog det på stort allvar och hade jättefina tankar kring hur de hade planerat vad som skulle finnas på ängen, säger Ida Eriksson.
Efter redovisningen fick alla grupper se över sina ritningar och göra korrigeringar om de ville. Efter det redovisade alla grupper igen inför sin klass och klassen beslutade tillsammans vilket bidrag som de ville skickas vidare till Fastighet- och gatukontoret. Även varje klass gav lite feedback till sitt utvalda bidrag och det fanns då chans att göra ytterligare korrigeringar innan ritningen skickades iväg.

– Det finns ett så stort värde i att arbeta med ett projekt som har ett synligt varför och som mynnar ut i något som är väldigt konkret. Det skapar en stark motivation hos eleverna, säger Ida Eriksson.

– Ja, det är verkligen ett tips till andra lärare att hålla utkik efter eller skapa projekt som är kopplade till elevernas närhet, säger Jenny Ortega.

 

Uppdatering: Under sommaren har entreprenörer klippt gångar och cirklar och en del av ängen har vuxit fram. Stenar kommer sättas vid ingången och eleverna kommer att få hjälpa till att måla stenarna. Fas 2 kommer påbörjas i oktober, då kommer till exempel grill och bänkar placeras där. Eleverna kommer också bygga insektshotell till ängen.