Barbro Romero sitter på golvet på förskoleavdelning.

Med rätt att ifrågasätta

Hon är förskolechefen som har gjort sig känd för sitt arbete med att bryta rådande normer.
– Det är jätteviktigt att vi diskuterar normer och hur de påverkar vårt arbete med barnen. Vi växer när vi vågar se på oss själva, säger Barbro Romero.

Det gamla huset på Östra Hindbyvägen har över hundra år på nacken. De senaste åren har det fått nytt liv när Stångbönans förskola flyttade in. Här är Barbro Romero förskolechef – Stångbönan är en av sex förskolor hon ansvarar för. De andra förskolorna är Blomviks förskola, Cypressens förskola, Gullviksborgs förskola, Herdinnans förskola och Rosenholms förskola.
– Men att jag har chef skrivet i pannan betyder inte att jag är ensam ansvarig för verksamheten. Vi som jobbar här gör det här tillsammans. Sen har vi olika uppdrag inom verksamheten. Vi har lika mycket värde och lika stor betydelse allihop, säger hon.

Normer som påverkar

På Stångbönan jobbar personalen aktivt med normkritik. Ett begrepp som handlar om att ifrågasätta rådande föreställningar om hur samhället ser ut. Ett exempel som Barbro Romero lyfter är frågan om hur en familjekonstellation förväntas se ut.
– Om personalen bara lyfter fram heterosexuella par – för att det är normen – vad gör det då med det barnet som lever i en annan typ av konstellation eller lever med en ensamstående förälder, frågar hon sig.

Hon jobbar aktivt med att få personalen att reflektera över sig själva och sitt bemötande. På varje arbetsplatsträff, APT, lyfts olika så kallade värdegrundscase upp för diskussion. Det kan vara en situation som har hänt på förskolan eller en påhittad situation som kan diskuteras. Att se sig själv och hur man bemöter barn och föräldrar diskuteras också på kompetensutvecklingsdagar.
Barbro Romero utgår bland annat från materialet BRYT, framtaget av RFSL, och använder gärna drama, musik och litteratur när det ska diskuteras.
– Jag tycker om att busa och att överraska personalen. Vem säger att vi diskuterar det som står på ett papper bäst genom att sitta på en stol och titta på pappret?
Personalen har till exempel fått dramatisera dikten ”Se föräldern” av Anne-Marie Körling, för att få syn på sitt eget bemötande i kontakten med föräldrar.

Vissa normer ska stödjas

Leksaksbarnvagn och spår av bokstäver på golvet.
Barnen kan följa spåret av bokstäver på golvet genom de olika ateljéerna.

Att ifrågasätta normer menar hon är viktigt på alla plan, men att det också finns normer som ska stödjas.
– Vi skapar en norm här när vi träffas. Min roll som skolledare är att hela tiden diskutera normen och inte släppa taget om diskussionen kring varför vi agerar på ett visst sätt. Pedagoger som jobbar här ska växa som människor och utveckla sig själva.
Barbro Romero återkommer hela tiden till barnen och deras rättigheter. Med utgångspunkt i Barnkonventionen ifrågasätts de rådande normerna. Ett exempel som hon lyfter är frågan om det är ett barn som inte vill ha förkläde på sig i målarateljén. Varför måste man ha förkläde på sig? Om barnet inte vill ha det – vad händer då? Är det en exkludering? Och vad händer då med barnets rätt till utbildning? Ett annat exempel på en norm som hon lyfter är varför vi frågar barnen om de vill gå ut? Varför frågar vi inte om de vill gå in? Och varför kan man inte bygga en stor trädkoja inomhus – något man senare gjorde på Stångbönans förskola.

Inga kategorier

– Vi har fått stora vinster i bemötandet av barn och föräldrar. Jag tycker att vi har en hög professionalitet när det gäller bemötande. De som kommer hit tas emot som människor och inte som de kategorier som de kategoriseras in i.
Barbro Romero har blivit prisad för sitt ledarskap och förra året tog hon emot utmärkelsen ”Årets ledare”.
Vad är viktigt för att vara en bra ledare?
– Det är viktigt att vara härvarande istället för närvarande. Hela jag måste vara här när vi till exempel har ett möte. Jag kan inte sitta och tänka på kvällsmaten samtidigt. Man ska vara här och nu. Det är också viktigt att jag är lätt att få tag på och att det finns en stor tillit till personalen, säger hon.
– Sen tror jag att de gillar att jag utmanar och busar med dem.
Text och foto: Johanna Ravhed