Tre personer framför färgglad vägg.

Teknik- & NO-spjutspetsar på Kryddgårdsskolan

Om några år hittar vi kanske många elever från Kryddgårdsskolan på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. För på Kryddgårdsskolan finns det spjutspetsar inom naturvetenskap och teknik både bland elever och lärare.

År 2012 bestämdes det att hela rektorsområdet skulle ha en naturvetenskaplig profil. Kryddgårdsskolan som redan hade en stark kulturprofil valde att plussa på naturvetenskap och teknik (NT-ämnena). Därmed är Kryddgårdsskolan en natur- och kulturskola.

Profileringen har stärkt vår roll som NO-lärare.

Tre lärare på skolan har uppdraget att stärka skolans NT-profil. Det är grundskollärarna Vasil Kovacev, Caroline Nordéus, samt Johanna Bergström. Var och en har tio procent avsatt i sin tjänst för att jobba med skolans NT-profil. Utöver det är Johanna förstelärare inom Ma/No.

Upprustning av fysik och NO-material

Omslag till barnböcker.
Böcker från http://hanper.se

Johanna berättar att hon genom skolans NT-profil kände sig styrkt i sin roll som Ma/No-lärare på skolan.

– NT-profilen gjorde att vi kunde söka medel för uppfräschning av skolans NO- och teknikmaterial, berättar Johanna och Caroline fortsätter:

– Nu har vi köpt in nya böcker med konkreta med lätta övningar som man kan göra i vilket klassrum som helst. Ska man arbeta med optik är det bara att gå och hämta optiklådan i materialrummet. Man ska inte behöva leta och plocka ihop något hemma, förklarar Caroline.

Stöttar kollegor med NO-material

Många lärare känner sig inte riktigt bekväma med att undervisa i NO-ämnen och teknik. Därför har trion stöttat sina kollegor genom att hålla workshops och ge tips på NT-resurser.

– När vi håller workshops för våra kollegor går vi inte igenom hur man kan jobba med kroppen eller vattnets kretslopp. Det kan de redan. Det är viktigare att vi framhåller andra områden som inte förekommer lika ofta i undervisningen, säger Johanna.

Själva får de påfyllning och inspiration genom att åka på konferenser. De har varit på NO-konferens i Göteborg och NO-bienal i Växjö.

NO-spjutspetsgrupper för eleverna

Utöver NT-undervisningen i skolan har intresserade elever möjlighet att få ytterligare naturvetenskap och teknik genom att delta i NO-spjutspetsgrupper. Grupperna träffas på eftermiddagar efter skoltid, 4-5 tillfällen per termin.

Caroline ansvarar för en NO-spjutspetsgrupp med elever från åk 2-3, Vasil ansvarar för gruppen med åk 3-4 och Johanna för åk 5-6. Eleverna får ansöka om att få delta i NO-spjutspetsgrupper och det finns 12 platser i varje grupp.

NO en populär eftermiddagsaktivitet

Elever pysslar och läser i bok.

Intresset har varit jättestort därför kan inte alla intresserade vara med varje termin. Vasil, Caroline och Johanna kan dock göra undantag för elever som är särskilt duktiga och intresserade av NT. Intresserade elever i åk 6 får också gå hela året.

– Innehållet i spjutspetsgrupperna får inte ersätta den vanliga undervisningen. Det är en utmaning för oss pedagoger men samtidigt utvecklande. En del saker kan vi ta med till våra klasser. Då kan elever från grupperna fungera som små hjälpredor och höja sig ett snäpp när de får förklara för andra.

Draghjälp av Lgr11

Vasil, Caroline och Johanna upplever att skolans NT-satsning har fått hjälp av implementeringen av Grundskolans nya läroplan Lgr11.

– Det har verkligen lyft upp de kollegiala diskussionerna på en helt annan nivå. Tillsammans med de nationella proven har det blivit tydligt vad som är centralt innehåll i NT-ämnena, samt vilka förmågor som ska tränas. Det går inte att bara ta lite om kroppen och lite natur och att eleverna ska komma i kontakt med teknik, fysik och kemi först i högstadiet, säger Johanna.

Likvärdig bedömning av nationella proven

Stora svarta vagnar.
Väskor med utrustning för exkursioner.

Sedan förra året är alla lärare på skolan organiserade i ämnesgrupper som tillsammans rättar de nationella proven för en mer rättvis bedömning.

– Som lärare får man verkligen en aha-upplevelse och vi lär oss mycket av elevernas svar. Det i sin tur påverkar undervisningen. Sedan kan man diskutera om de nationella proven ska styra på det sättet. Men jag tycker att de nationella proven är bra. Proven visar verkligen vilka förmågor som eleverna behöver utveckla och som lärare behöver få eleverna att jobba med, säger Johanna.

Teknikkurs på Malmö Högskola/RUC

Vasil berättar om en teknikkurs på två tillfällen hos Malmö högskola/RUC som de uppmanade sina kollegor att gå. Kursavgiften var godkänd av skolledningen. Intresset bland kollegorna var så stort vilket resulterade i att skolan lika bra kunde köpa utbildningen och då med tider som passade skolan.

– Hade det varit för några år sedan hade det inte funnits lika stort intresse för att delta, tror Vasil.

Vasil, Caroline och Johanna upplever att kollegorna på Kryddgårdsskolan har blivit mer intresserade av teknik och NO-ämnena. Att det inte längre är något man skuffar undan i ett litet fack. En utvärdering på skolan bekräftar att statusen på teknik- och NO-ämnena har höjts.

Inbjudan till teknikämnet i fokus.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

Elevfoto: Johanna Bergström

grey_line_750

Tips på NT-resurser från Vasil, Caroline och Johanna:

Hans Persson-Kreativ NO. Tips till din NO-, matte- och teknik-undervisning samt böcker. http://hanper.se/

Teknikspanarna. Lektionstips och videoklipp samt tips om olika nyheter, läromedel och andra projekt som kan vara till nytta för din teknikundervisning. http://www.teknikspanarna.se/

DINO formativ bedömning i NO http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/arskurs-1-3/bedomningsstod-i-arskurs-1-3/no/dino

Concept Cartoons – inspirationsmaterial för att stimulera till diskution och kommunikation i NO-ämnet: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/no/concept-cartoons

Naturvetenskap och teknik hos Skolverket:
http://skolverket.se/skolutveckling/larande/nt