Johanna Ravhed.

Nu görs Pedagog Malmö om

Pedagog Malmö har sedan 2011 fungerat som inspirationskälla och plattform för kollegialt lärande Malmöpedagoger och skolledare emellan. Nu får sidan en uppdatering, både när det gäller form och design.

– Designen ses över. Det var flera år sedan som den senast gjordes om, så sidan var i behov av förnyelse. Vi gör det också för att förbereda för att den nya lärplattformen Malmö Delar ska in på sidan. Malmö Delar beräknas lanseras i april och är en didaktisk resurs där Malmölärare kan dela med sig och ta del av sina kollegors arbetsområden och mycket annat, säger Johanna Ravhed, huvudredaktör på Pedagog Malmö.

Pedagog Malmös läsare kommer att känna igen sig på den nya sidan – bloggar, artiklar och kalendarium finns kvar och redaktionens bevakningsområde är det samma. Förhoppningen är att användarna lättare ska hitta det de söker på den nya sidan.

Nya sidan har en tydlig och utbyggd sökfunktion där man kan hitta inspiration från flera års kunskapsutbyte lärare och skolledare emellan. Vi får en modern, snygg och överskådlig sida som underlättar och möjliggör kollegialt lärande, säger Johanna Ravhed.

Pedagog Malmö startade 2011 och riktar sig till all pedagogisk skolpersonal i Malmö – från förskola och fritidshem till vuxenutbildning, i både kommunala skolor och friskolor. Varje måndag, tisdag, torsdag och varannan onsdag (förutom när det är lov) publiceras artiklar, filmer och poddar. På sidan bloggar även Malmöpedagoger och andra personer som samarbetar med Malmös skolor, förskolor och fritidshem. På pedagog.malmo.se finns också ett kalendarium fullmatat med kurser, seminarier och föreläsningar för pedagoger.