Charlotte Drene administrativ chef Fågelbacksskolan står framför skolan.

Administrativa chefer bäddar
för pedagogiskt ledarskap

Ett läsår har gått sedan en helt ny yrkeskategori, de administrativa cheferna, anställdes på skolor runt om i Malmö.
– De viktigaste skälen till att jag kommer till jobbet med glädje varje dag är drygt 560 stycken. Så många elever har vi på vår skola, säger Charlotte Drené, administrativ chef på Fågelbacksskolan.

Tanken med att anställa de administrativa cheferna var att någon skulle sköta den administrativa delen av rektorsjobbet för att på så sätt kunna avlasta rektorn och ge tid för det pedagogiska ledarskapet. I en första annons söktes drygt fyrtio personer till Malmö stad som ville ta sig an utmaningen. En av dem som såg annonsen var Charlotte Drené.
– Jag uppskattade tanken att som en del av skolans ledning ta ansvar för merparten av de administrativa delarna i rektorsuppdraget, de behöver kunna fokusera på skolans kärnuppdrag som är det pedagogiska. Sen är skolan en väldigt spännande plats att jobba på. Vi är lite nybyggare vi som anställdes då. En ny kultur ska byggas kring en ny funktion i en oftast traditionellt uppbyggd organisation, säger hon.

Många olika arbetsuppgifter

En dag på jobbet kan innehålla allt från att arbeta med ekonomi, arbetsmiljö, lokalfrågor, kommunikation och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Men också att arbetsleda de personalgrupper som inte är direkt en del av det pedagogiska arbetet på skolan. Charlotte Drené arbetsleder skoladministratör, vaktmästare, studie- och yrkesvägledare och IT-administratör.
– Det är alla funktioner som behövs väldigt mycket för att skolan ska fungera men som riskerar att tas för givna. Det är verkligen viktigt att de medarbetarna har det bra och har rätt förutsättningar på jobbet, säger hon.

LÄS MER: Tobias Sonestedt, administrativ chef på Örtagårdsskolan och Rosengårdsskolan bloggar om sitt arbete. 

Att på olika sätt bidra till att rektor och skolans pedagoger har rätt förutsättningar för att kunna fokusera på det pedagogiska arbetet är en mycket viktig arbetsuppgift för Charlotte Drené.
– Det finns många sätt att jobba för varje elevs bästa skola. Vi gör det på vårt sätt och stöttar upp dem som har det pedagogiska kärnuppdraget. Alla behövs på sitt sätt.

Att vara en trygg vuxen

Men att jobba som administrativ chef på en skola innebär också att det blir mycket elevkontakt. Allt från konkreta frågor kring skolgången till vad som har hänt i helgen och hjärtesorger har avhandlats på hennes kontor.
– Jag är inte lärare, inte rektor och inte förälder. Jag sätter inte betyg och bedömer inte utan finns bara till. Jag tror de uppskattar att det finns en extra vuxen de kan vända sig till. Till exempel började det här läsåret med att jag stöttade en elev just på grund av att hon kände förtroende för mig efter många små pratstunder i skolans matsal och i korridorerna. Det förtroendet värmer gott, säger hon.

Förra året flyttade Fågelbacksskolan och mycket av Charlottes tid togs i anspråk av det. Nu när flytten är klar väntar nästa utmaning; att utveckla skolans samarbeten med företag i närområdet.
– Vi har många företag runt om oss som behöver arbetskraft och samtidigt funderar eleverna på vad de ska studera för kunna få ett jobb. Här kan skolan spela stor roll.

Text och foto: Johanna Ravhed