Masker uppsatta på vägg.

Östra skolan – genrepedagogik, tema och språk

Östra skolan i Malmö är en ganska ny och liten skola som arbetar genrepedagogiskt, tematiskt och lyfter språkutvecklingen i alla ämnen.

På Östra skolan arbetar Susanna Holgersen, lärare i svenska och historia och Aniela Loredo, lärare i spanska, samhällskunskap och bild.

Två pedagoger med varsin dator i knäet.
Susanna Holgersen och Aniela Loredo, lärare på Östra skolan.

– Det är mycket lättare att skapa en relation med eleverna i och med att vi arbetar småskaligt, säger Aniela.

Östra skolan öppnade ht 2011. Vi har från klass sex till nio och planerar för två klasser i varje årskurs. Idag finns det två klasser i alla årskurser förutom sexan och nian. Sammanlagt har vi inte tänkt att ta emot fler än 120-130 elever, säger Susanna och fortsätter:

– Det är viktigt för oss att fokusera på varje elev. I och med att det är en liten skola lär vi känna varje elev. Jag undervisar inte i två av klasserna, men jag kan ändå namnen på alla.

– När eleverna vill prata med en lärare, rektor eller annan personal så finns vi till hands, dörren står alltid öppen. Det är mer familjärt och vi lärare får insyn i vad som händer på skolan, säger Aniela.

Två elever jobbar på datorer.
Elever som skapar digitala berättelser.

Susanna och Aniela berättar att lärarna samarbetar så mycket som möjligt över ämnena. De har genrepedagogik i botten och arbetar även tematiskt.

– Eleverna får fokusera mer på en uppgift i taget eftersom de får arbeta med samma uppgift i flera ämnen. Och vi lärare samspelar, säger Susanna.

– Det går inte alltid att arbeta ämnesövergripande, men för det mesta. Några exempel på genres som vi har arbetat med är berättande text, argumenterande text och recension, säger Aniela.

Bedömning

– Om exempelvis svenska och religion samarbetar, vilket vi har gjort, så tittar jag som lärare i svenska på strukturen i texten och religionen på innehållet och t.ex. de etiska modellerna. Språket går som en röd tråd genom alla ämnen, säger Susanne och fortsätter:

– Vi har en bred bedömningsmatris för varje fokusgenre. Det finns alltid en kolumn i matrisen där eleverna fyller i hur de själva anser sig ha uppnått målen, och en kolumn för läraren.

Film och att lära sig att lära

Alla åttor och nior har varsin dator. För sexorna och sjuorna finns det bokningsbara datorer.

– Sexorna och sjuorna har bl.a. gjort instruktionsfilmer om rymden med hjälp av iMovie, berättar Aniela.

– I arbetet fanns även en berättande text. Dessutom skulle de skapa en illustration till filmen. Vi vill inte servera eleverna allting, vi vill att eleverna ska lära sig att lära, säger Susanna.

Två elever med varsin uppfälld dator.
På Östra skolan har alla elever i åttan och nian varsin dator.

Delade dokument

– Vi använder oss av Googles delade dokument i undervisningen. Eleverna delar dem med oss och vi kommenterar tillsammans med eleverna, säger Aniela.

– Det är väldigt tacksamt att jobba med delade dokument. Jag har hela tiden tillgång till elevernas texter, och kan hjälpa dem och kommentera texterna redan innan lektionen börjar. Jag kan se om de har fastnat och hjälpa dem att komma igång igen, säger Susanna och fortsätter:

– Många elever som går här har påtalat att det har blivit mycket roligare att skriva texter. De ger också respons på varandras texter.

Elever sitter i skolbänkar med datorer uppfällda.
Bildsökning pågår.

Tema USA

Niondeklassarna på skolan arbetar för tillfället med temat USA och kopplar det till det pågående valet, ett samarbete mellan bild, samhällskunskap, svenska och historia. Eleverna är mitt uppe i produktionen av digitala berättelser.

– Vi lärare har diskuterat om eleverna skulle börja arbetet med att skriva texten eller hitta bilderna först. Denna gång testar vi vad som händer om de får börja med bilderna, säger Aniela och fortsätter:

– Fördelen är att de blir inspirerade av bilderna. Vi kommer att jobba mer med bilder kopplat till språkutveckling, bilder är också språk och eleverna är väldigt kreativa.

– Elevernas arbeten publiceras inte på Internet, vi är inte riktigt där ännu. Innan vi börjar med det kommer vi att fördjupa oss i källkritik, säger Susanne.

Planering & samlad skoldag

– Eftersom vi arbetar mycket ämnesövergripande är det jätteviktigt att vi får tid att planera tillsammans, och det får vi. Vi har samlad skoldag, alla lärare är på skolan 8-16 må-to och 8-15 fre. Det förenklar samplaneringen. Det är också en fördel att vi är en liten skola, säger Aniela.

– Vi har dessutom samlad skoldag. Vi äter frukost tillsammans med eleverna på skolan mellan 8-8.30. Skolan erbjuder också läxhjälp till eleverna från klockan 15. De elever som vill ha läxhjälp jobbar med de ämnen som de behöver fokusera lite extra på, tillsammans med respektive ämneslärare. Läxhjälpen har tydliga mål och kontinuitet. På eftermiddagarna erbjuder skolan också gemensamma fritidsaktiviteter, t.ex. tennis, bowling osv.

Våga testa

På Östra skolan började höstterminen 2012 med utgångspunkt i genrepedagogiken, för att i det sedan hitta det tematiska. Susanna och Aniela berättar att det tyvärr har medfört att det tematiska har tappats något.

– Nu ska vi vända på det och jobba tvärt om. Vi börjar med det tematiska och hittar genren i det. All personal arbetar åt samma håll och vi vågar testa nytt, säger Susanna.

– Vi är ju en ny skola och vi lär oss hela tiden, avslutar Aniela.

Text och foto: Sara Arildsson