Pär Blondell står i stora trappan på Johannesskolan
Pär Blondell är rektor på Johannesskolan

Vill vända oacceptabelt låga resultat

Att bli rektor på en skola som brottats med låga elevresultat och stundtals svarta rubriker i media är en utmaning. Men för Pär Blondell var det ingen tvekan. Klart att han ville ha jobbet på Johannesskolan.

Det har hunnit gå ungefär ett halvår sedan Pär Blondell steg in på Johannesskolan i egenskap av rektor. Här har han fått den utmaning som han sökte efter att under tretton år varit rektor i Klagshamn på skolor med höga resultat och, som Pär Blondell själv beskriver det, en god arbetsmiljö och en god stämning i personalgruppen.
– Jag kände att jag inte kunde tillföra mer där. Här på Johannesskolan har eleverna oacceptabelt låga resultat. Vårt mål är att öka dem och vår vision är att vi som jobbar här ska göra skillnad i elevernas liv på riktigt, säger han.

När han klev in genom dörren som ny rektor slogs han av att stora delar av det som kallas arbetsorganisationen, till exempel rutiner och strukturer för hur saker och ting ska fungera, fanns på plats. Det som däremot behövde utvecklas var att hitta en gemensam riktning, en vision och idé.
– Det behövdes också en tydlighet i det som vi kallar för utvecklingsorganisationen. Vilka roller har vi i egenskap av vårt yrke? Vad gör en lärare? Vad gör en rektor? Vad gör en fritidspedagog?

Alltid eleven i fokus

Johannesskolan har under en tid dragits med svarta rubriker i media och låga elevresultat. Skolan placerar sig också högre upp än hans förra arbetsplats på den indexskala som mäter elevernas socioekonomiska förutsättningar. Men det betyder inte så mycket för Pär Blondell.
– Det är samma fokus; eleverna. De ska ha möjlighet att få bra resultat och de ska må bra. Vägen dit är att vi erbjuder en högkvalitativ undervisning i våra klassrum och i vårt bemötande av eleverna utanför klassrummen.

Det första han gjorde som rektor var att börja jobba med ledningsgruppen för att hitta en riktning för skolan.
– Sen använder jag varje tillfälle med personalen och pratar om den riktningen och om var vi befinner oss just nu. Det ligger i min roll som rektor att synliggöra den och den vision som vi jobbar efter.

Tillit med ansvar

Skolan har sex förstelärare som tillsammans ansvarar för skolans två utvecklingsområden, ämnes- och språkutveckling. För Pär Blondell har tillit varit ett honnörsord i hans ledarskap och det har varit självklart att medarbetare ska kunna få äga egna processer och uppföljningen av dessa.
– Tillit är inte ett låt gå – utan uppföljningsansvaret ingår också. Alla vill göra ett gott arbete – men det är upp till ledningen att sätta riktning för vad det är som räknas som gott. Där har vi ett jätteansvar. Sen måste jag som ledare måste också ibland vara en medlärande och inte alltid en ledare.

Än så länge har inga mätningar gjorts kring om den nya riktningen har gett några positiva resultat. Pär Blondell ser mycket fram emot att se kommande medarbetarenkäter och betygsuppföljningar.
– Det blir spännande! Det som går att se än så länge är att vi har fått feedback från eleverna som säger att de upplever ett annat fokus på skolan. Att det nu är en tydlig inriktning mot att det faktiskt är skola och undervisning som bedrivs här.

Vad är det roligaste med att vara rektor?
– Det är att få möta elever varje dag och att få leda verksamhetsutveckling. Det är en utmaning att hela tiden tänka: vad kan vi göra för att göra skillnad och få effekt på elevernas studieresultat? Hur kan vi få ihop vår organisation för att det ska bli varje elevs bästa skola?