Åsa Pålsson och Christer Månsson står utanför Pauliskolan.
Åsa Pålsson och Christer Månsson. Foto: Fredrik Thunberg

Certfieras för att vara relevanta

Pauliskolan har ett särskilt fokus på teknik och naturvetenskap, men hur håller man sig relevant gentemot arbetsmarknaden?

Pauliskolan har sedan länge ett särskilt fokus på teknik och naturvetenskap, men hur håller man sig relevant gentemot företagen på arbetsmarknaden? Skolledningen hoppas att certifieringen enligt kvalitetskriterierna inom samverkansplattformen Teknikcollege ska ge en skjuts i rätt riktning.

Teknikcollege vill säkra kompetensförsörjningen till industrin, där det de närmaste åren finns ett akut behov av ny kompetens och arbetskraft. För att bli certifierad enligt Teknikcollege Skåne ska man som skola erbjuda företagsnära utbildningar där samarbetet mellan utbildningen och näringslivet håller en hög kvalitet. De sex inriktningar på teknikprogrammet, naturvetenskapliga programmet och TE 4 gymnasieingenjör som granskades på Pauliskolan blev alla godkända.

– Det blir en kvalitetsstämpel för oss. Det finns många undervisningsskickliga lärare, men vi behöver synliggöra allt bra arbete vi gör även utåt, säger Åsa Pålsson, biträdande rektor och ansvarig för naturvetenskapsprogrammet.

– Vi tror att vi har bra fokus och inriktningar sedan tidigare, men vi vill få det förankrat och knyta utbildningarna närmare industrin, säger Christer Månsson, biträdande rektor och ansvarig för tekniprogrammet.

Visa på bredd av yrken

Certifieringen blir också ett sätt att visa för nuvarande och presumtiva elever vilken bredd av yrken som ryms inom teknik och naturvetenskap.

– Inom det naturvetenskapliga tänker man antingen farmaceut eller läkare, men det finns så mycket mer. Genom att vi knyter an till branschen, inom till exempel bioteknik, läkemedelskemi men även inom hållbar kompetens, breddar vi oss, säger Åsa Pålsson.

Pauliskolan har sedan tidigare två särskilda inriktningar på naturvetenskapsprogrammet, kriminalteknik och medicinteknik. I Teknikcollege-certifieringen finns ett krav på att man ska erbjuda utökade kurser i form av 300 extrapoäng. På Pauliskolan kommer man till att börja med starta extrakurser inom e-sport och hållbarhet.

Elev med skyddsglasögon undersöker tumavtryck.
Pauliskolan har sedan tidigare två särskilda inriktningar på naturvetenskapsprogrammet, kriminalteknik och medicinteknik. Foto: Pauliskolan

Skolan samarbetar sedan tidigare med lokala företag genom bland annat arbetsförlagt lärande (APL), men nu ska de utöka kontakterna med näringslivet i regionen. Christer Månsson och Åsa Pålsson har gjort en handlingsplan för hur skolan som Teknikcollege ska fortsätta arbeta. En lokal styrgrupp med representanter från bland annat lokala företag som spelutvecklingsföretaget Massive är med och ser till att riktlinjerna följs.

– Det viktigaste är att vi har täta näringslivskontakter, säger Christer Månsson och tillägger:

– Just extrakursen kring e-sport handlar ju inte om att utveckla spel, utan om att spela; näringslära, taktik, den biten. Som Malmöbo och biträdande rektor vill jag ju höja e-sporten eftersom vi är stora där i den här stan. Sedan har vi yrkesutbildningar inom spelutveckling efter gymnasiet som är världskända, de vill vi också boosta.

Studiebesök och föreläsingar

I skolans handlingsplan för Teknikcollege står det bland annat att eleverna ska göra studiebesök och att företag ska föreläsa på skolan.

– Det handlar om framtida yrken. De flesta av våra elever går ju inte direkt ut i arbete, utan först till högskola och universitet. Men detta kan leda in dem på ett spår, det blir ju presumtiva kollegor som kommer hit. Om inte eleverna själva har ett nätverk så kanske de får in en fot på arbetsmarknaden genom sitt gymnasiearbete, säger Åsa Pålsson.

– Vilka ser ni som de stora vinsterna med certifieringen?

– Vi säkrar relevansen i utbildningarna, så att vi inte utbildar till något som “verkligheten inte vill ha” sedan. Att kontakten med näringslivet blir lite mer formaliserat; att det är skolan och inte den ensamma läraren som sköter det, säger Christer Månsson.

– Ja, så att det inte är uppbyggt av eldsjälar och informella kontakter utan finns kvar även om en enskild lärare skulle sluta. Vi har redan goda kontakter med Region Skåne och universitetet, men det vi kan utveckla är kontakterna inom industrin, säger Åsa Pålsson.