Inbjudan till möte med queer kids.

Gränslösa möjligheter med projektet Queer Kids

Queer handlar om att inte sätta gränser, att få vara fri att definiera sig själv. Projektet ”Queer Kids” har lyft och synliggjort barns och elevers tankar, reflektioner, erfarenheter och åsikter kring: ”Vem får en lov att vara?”. Projektets har fokuserat på begrepp som t.ex. (o)rättvisa, (o)jämställdhet och queer.

Sex personer står bredvid varandra.
Kristine Ingridz (fd.Hultberg), Thomas Ivarsson, Michaela Bengtsson Beijer, Camilla Olsson, Camilla Löf och Biserka Jekic.

– Det har varit barns perspektiv hela vägen, berättar Queer Kids projektledare Camilla Löf.

Fler än 200 barn och elever i Malmö har under våren deltagit i Queer Kids. Projektet har vänt sig till förskolebarn och elever i grundskolan och gymnasiet. De yngsta deltagarna har varit 1,3 år.

Fyra pedagoger av de som har medverkat i förskolans del är Camilla Olsson, Stensjöns förskola, Thomas Ivarsson, Bulltofta förskola, Michaela Bengtsson Beijer, Uteförskolan Stock och sten samt Biserka Jekic, Segevångs förskola.

Camilla Löf, FoU, har varit projektledare och Kristine Ingridz (fd.Hultberg), FoU, har varit drivande i projektet. Projektet SåSant har också varit involverat i Queer Kids genom Linda Leveau och Frida Jönsson, CPI.

– Queer Kids är ett projekt som barnen äger, säger Camilla Olsson.

Inbjudan till möte med queer kids.Föreläsning

Queer Kids inleddes med att bjuda in alla barn, elever och pedagoger från deltagande förskolor och skolor till föreläsningar. Förskolorna fick besöka FoU och möta Kristine. Under föreläsningen visade Kristine bilder. Tillsammans med barnen samtalade hon om begrepp som t.ex. (o)rättvisa, (o)jämställdhet och queer.

– Det har gett oss pedagoger verktyg för hur vi prata om begreppen med barn, säger Thomas.

– Jag har inte talat om för barnen vad bilderna föreställer. De berättar istället vad de ser och så har vi pratat om det, säger Kristine.

Kristine menar att begreppen har ett innehåll som barn har rätt att kunna; idén om en jämställd förskola. Hon tillägger att vi kan arbeta för en jämställd förskola tillsammans, utan att exkludera barnen.

Michaela berättar att ett av förskolebarnen samtalade med henne efter föreläsningen. Barnet uttryckte ”Jag får vara vem jag vill. Jag får lov att göra vad jag vill”.

Skattkista med kläder  

Efter föreläsningen fick förskolorna låna en ”skattkista”, en koffert full med kläder. Kofferten stannade på förskolan under en vecka.

– Den innehöll mustascher, glittermasker, hattar, djuröron, trollspön, svärd och en mängd andra saker och kläder, säger Camilla Olsson.

Michaela berättar att kläderna i kofferten gav upphov till att barn som annars inte lekte med varandra möttes.

– Barnen gick in nya i roller. De tog på sig kläder från kofferten och följde upp med att prata och fråga varandra t.ex. ”Vem är du?” och ”Vad gör du?”. Och i ett senare led frågade de ”Ska vi leka?”, säger Thomas.

Fyra tecknade figurer i olika färger.

På Thomas förskola stod skattkistan framme hela tiden. Barnen skulle få möjligheten att vara den de ville, när de ville. Han berättar att barnen ofta var många olika personer under en och samma dag.

– Man får så klart också vara vem man vill oavsett om man är utklädd eller inte, säger Camilla Olsson.

Biserka berättar att kläderna skapade nya upplevelser och känslor hos barnen.

Utställning

Arbetet med Queer Kids har resulterat i en utställning med fotografier, bilder och ljudinstallationer. Utställningen finns att besöka på Stadsbiblioteket i Malmö, 20 maj-3 augusti.

Barnen från förskolan har bidragit till utställningen med fotografier. Parallellt med klädkofferten fick barnen tillgång till kameror. De fotograferade själva och bad ibland personalen om hjälp.

– Barnen har sedan valt ut vilka bilder som skulle ingå i utställningen, säger Biserka.

– Det är väldigt stor variation på bilderna. Ett barn har kanske tagit på sig ett halsband och fotograferat sig själv. Ett annat barn kanske har på sig dubbla djursvansar, en hatt och en trollstav, säger Camilla Löf.

Grundskolan och gymnasiet 

Eleverna i grundskolan har arbetat med onlinespel. Utifrån tankar och reflektioner från spelets normer har de skapat samhällssatiriska bilder som visas på utställningen.

Gymnasiets arbete är uppdelat i två delar. Elever från Agnesfrids gymnasium har skapat en ljudinstallation till utställningen, utifrån frågeställningen ”Hur får en lov att vara på olika platser i Malmö?”.

Malmö Latins elever fick konstnärlig frihet. De har målat och fotograferat. Eleverna har utgått från bl.a. vad det innebär att vara fri från normer, att bryta mot normer eller att följa normer. Utställningskatalogen skapades av elever som läser grafisk formgivning. Även den innehåller ett queertänk. 

Boksida där det står: Kan jag inte bara få vara normal?
Del av sida från Queer Kids utställningskatalog.

– Queer Kids har skapat nya möten bland barnen på förskolan. Vi pedagoger har också blivit bättre på vårt förhållningssätt, att kunna synliggöra och förändra, säger Thomas.

Camilla Olsson och Thomas menar också att det har blivit mer jämställt mellan pedagoger och barn. Dessutom berättar de att barnen ofta frågar om de kan få tillbaka kofferten till förskolan.

– Barnen på förskolan tittar på bilderna varje dag, säger Michaela.

Allas lika värde 

– Det har varit en sådan spännande process. Det började med en idé från Camilla Löf, till i dag, när vi ser resultaten. Det är det godaste i tårtan, säger Kristine.

Queer Kids växte fram i relation till Malmö stads värdskap för Nordiskt Forum.

– Det finns så många olika sätt att vara människa på. Vi vill att arbetet för jämställdhet och rättvisa ska bottna i en ömsesidighet, en respekt för allas lika värde. Queer är ett sätt att hitta rätt i samtalen, ett sätt att se på identitet utan att börja i givna kategorier. Vem får en lov att vara? avslutar Camilla Löf.

Inbjudan till möte med queer kids.

Text: Sara Arildsson
Foto: Sara Arildsson
Illustration: Colourbox, Sara Arildsson
Foto ”Möt Queer Kids”: Karin Ahlstedt