Per Beckman framför gul buske.

Räkna med bråk

Mattelektionerna kan bli mer varierade med hjälp av digitala verktyg.

Variation är viktigt för att få med sig eleverna när det handlar om matematik, menar försteläraren Per Beckman på Bergaskolan:
– Men vi kommer aldrig att släppa papper och penna.

Skolforskningsinstitutet konstaterar att trots att den svenska skolan har digitaliserats i allt högre takt under detta årtionde finns det förvånansvärt lite svensk forskning kring matematik. Totalt har myndigheten granskat 75 forskningsprojekt, varav endast två var svenska. Myndigheten drar i sin rapport slutsaten att digitala verktyg kan ha en positiv effekt i matematikundervisningen. Men att det inte bör vara ett självändamål att digitalisera all undervisning.

När Per Beckman pratar om matematik blir han entusiastisk, gestikulerar med sina glasögon, berättar om vikten att göra undervisningen till sin egen grej, att tro pa att det man lär ut är intressant och viktigt.
– Jag älskade matte i skolan, älskar fortfarande matte. Det är ju därför jag blev mattelärare.
Förutom matematik undervisar Per Beckman i NO och teknik. Han säger att han harviss nytta av att få med matematiken i hans andra ämnen, men det är inte självklart.
– Ämnesplanen i matte gapar över så mycket att det inte alltid är lätt att integrera. Jag vill inte krysta ihop något.

Hjälp över tröskeln

Per Beckman får stöd i sin uppfattning av den forskningssammanställning Skolforskningsinstitutet har tagit fram. Den konstaterar att digitala verktyg kan vara till stor hjälp i vissa fall, men att det inte automatiskt förbättrar matematikundervisningen att digitalisera allt. Sammanställningen visar att digitala verktyg är utmärkta när eleverna ska ta sig över det som kallas tröskelförmågor, som till exempel bråkräkning eller funktioner.

Citat från Skolforskningsinstitutet.
– När det gäller funktioner har jag haft stor hjälp av en sajt som heter Desmos. Man matar in en funktion på sidan och sedan ritar den funktionen grafiskt, berättar Per Beckman tillägger att när eleverna ska rita ett koordinatsystem för hand blir det ofta fel:
– Det är svårt med skalor och om det inte blir rätt kommer funktionerna inte att ge rätt bild, säger Per Beckman. Med Desmos behöver varken han eller eleverna oroa sig för skalorna i koordinatsystemet ska bli fel. Att därmed kunna visualisera för eleverna hur något förändras över tid gör det lättare för dem att förstå.
– Om vi i fysiken tittar på värmeavgivning kan vi ha olika behållare med varmt vatten och se skillnad i tid tydligt när man plottar datapunkter, säger Per Beckman och tillägger att ibland visar han på projektorn, ibland får eleverna mata in data själva.

Förklara och visa

Skolforskningsinstitutets sammanställning visar att ett smalt matematiskt begrepp är lättare att definiera och hitta rätt verktyg. Myndigheten har fått fram att elever kan använda digitala verktyg självständigt, men endast som ett komplement till den ordinarie undervisningen, något som stämmer med Per Beckmans erfarenheter.
– Det är viktigt med undervisning. Att förklara och visa. Eleverna ska inte bara sitta och räkna.

Motivera elever

– Det går inte att sticka under stol med att jag har en förmån att arbeta i en del av Malmö där många elever är motiverade och deras föräldrar är engagerade i barnens skolgång, säger Per Beckman. Samtidigt påpekar han att många elever tycker att matematik kan vara svårt, att de inte förstår meningen med att lära sig matte.
– Det gäller att hitta något som de kan lösa och få känna sig duktiga. Gärna när det kommer in ett nytt begrepp.
Per Beckman berättar att han sitter ner med eleven, visar och när eleven “hittar nyckeln” till hur ett problem ska lösas händer det något:
– Vi tar ett till, säger de. Och ett till. Får man chansen att berömma dem blir det mycket lättare nästa gång de ska ta sig an något som de uppfattar som svårt.

Text & Bild: Per Armbäck