Rikard Persson sitter framför ett trumset med en bas i förgrunden

”Vi måste våga lita på det omätbara för att hjälpa eleverna framåt”

Att våga lita på kulturen och att de upplevelser som kultur ger eleverna kan bidra till deras lärande. Det är Rikard Perssons, rektor på Bergaskolan, uppmaning. – Vi i skolan riskerar att bli alldeles för instrumentella med nivåer, kriterier och mätbarhet.

Att våga lita på kulturen och att de upplevelser som kultur ger eleverna kan bidra till deras lärande. Det är Rikard Perssons, rektor på Bergaskolan, uppmaning.
– Vi i skolan riskerar att bli alldeles för instrumentella med nivåer, kriterier och mätbarhet. Vi måste våga lita på det omätbara för att hjälpa eleverna framåt, säger han.

Intresset för kultur går inte att ta miste på vid ett besök på Bergaskolan. Här finns till exempel litteraturläsning på schemat, en förstelärare i musik och många samarbeten inom Skapande skola, ett bidrag från Kulturrådet för kulturupplevelser för elever, har genomförts.
– Det var många som höjde på ögonbrynen när vi anställde en förstelärare i musik. Men för oss är det ett sätt att visa att kulturyttringar är viktigt. Det handlade också om att ta tillvara på den kompetensen som finns i att kunna lita på känslan av att eleven tar till sig och lär sig även när det inte går att mäta instrumentellt – och att vi dessutom kan bedöma det sen, säger Rikard Persson.

LÄS MER: Att mäta det omätbara

Själv är han en ivrig kulturutövare och också med i styrgruppen för Skapande skola i Malmö.
– För mig är kultur något som gör människan hel. Vi i skolan kan absolut fostra demokratiska medborgare som har goda ämneskunskaper och får bra jobb. Men det är genom kulturen som man kan spegla sånt som vi inte lär ut i skolan och hjälpa eleverna att ta reda på vem de egentligen är, säger han.

Barnperspektivet viktigt

Varje årskurs på skolan erbjuds ett kulturpaket som är anpassat efter elevernas åldrar och intressen. Något som inte alltid är så lätt. Rikard Persson menar att ju yngre barnen är desto lättare blir det att bara lyssna på de vuxna. Därför jobbar skolan aktivt med att få in barnperspektivet på den kultur man väljer att erbjuda eleverna. Bland annat är skolans elever med i den referensgrupp som väljer vilka kulturupplevelser Malmö stad ska köpa in. De är också med på inspirationsdagar och i andra sammanhang. De elever som är med och upplever samarbetar sen vidare med elevrådet på skolan.
– Hur får vi elever att tänka igenom vad kultur är? Jo, det är ju genom att låta dem uppleva. Gärna bra kultur men också sånt som inte riktigt håller för att kunna lära sig att tolka kultur. Vi måste skola eleverna i att kunna ta sig till olika former av kulturyttringar.

LÄS MER: Elevdelaktighet – tidstjuv eller demokrati-investering?

Något som har varit en framgångsfaktor på Bergaskolan, och något som de försöker göra i största möjliga mån, är att ta kulturaktörerna till skolan.
– Kultur är så nära skolan, men ändå så långt borta. Skolan tenderar att bli knastertorr. Till exempel när vi läser en text så glömmer vi ibland upplevelsen av texten och fastnar i formalia som brödtext, inledning och så vidare. Jag menar att det är upplevelsen vi vill åt och genom att ta hit en tredje part så är det lättare att nå den, säger han.

Kulturaktörer viktiga för skolan

Han önskar att skolan hade kunnat vara den där tredje parten oftare, parten som inte bedömer och som eleven inte är i beroendeställning till. Men det är svårt med tanke på skolans uppdrag menar han. Där spelar kulturaktörerna en viktig roll.
– Att få träffa en människa som brinner för något kan också skapa förebilder för eleverna och hjälpa dem vidare i livet. Vi vill ju att när eleverna slutar här ska de ta sig an livet med ett; hej livet – här är jag och jag är redo. Där spelar kultur en stor roll.

Text och foto: Johanna Ravhed