Barn håller vuxen i hand.

ROA på rasterna

Johan Ågren är fritidspedagog på Djupadalsskolan och i veckans ”Skicka vidare” är det han som har fått en fråga av Fredrik Magnusson. Frågan handlar om det arbete som Johan och hans kollega Ann gör på rasterna – ett arbete som går under namnet ROA (Respekt och Aktivering).

Vad innebär ROA?
– Man kan säga att likabehandlingsplanen är vår arbetsbeskrivning. Jag och Ann är ute alla raster, året runt och är tillgängliga för eleverna. Vi bygger sociala forum för barnen där de ska känna sig trygga med vuxna som alltid är närvarande. Sen arbetar vi också med att femmorna, som är de äldsta eleverna på vår skola, kommer ut på rasterna och skapar aktiviteter för ettorna och tvåorna. Det kan vara till exempel pyssel eller spel. Det är väldigt viktigt att vi vuxna tar elevernas önskningar och funderingar på allvar.

Vad har varit vinsterna med att jobba med ROA?
– Eleverna har blivit tryggare. De vet att om det är något som har hänt så finns det alltid någon de kan komma till. För skolan i helhet har det också inneburit vinster i och med att eventuella konflikter som händer på rasterna blir utagerade direkt och lärarna behöver inte lägga tid på att reda ut det under lektionstid.

Hur gör ni för att skapa relationer med alla elever?
– Man måste investera tid. Annars kommer du aldrig att nå fram. Det är viktigt att eleverna känner att jag alltid lyssnar på dem och att jag tar dem på allvar. Vi är noga med att följa upp alla samtal och att återkomma till det som eleverna berättar för oss. Det är fantastiskt inspirerande att få ta del av vad barnen tänker på. När du har jobbat upp det förtroendekapitalet hos eleverna så finns det väldigt få hinder för att verksamheten inte ska bli så bra som möjligt. Vi jobbar med få men tydliga regler för att alla elever ska veta exakt vad som förväntas av dem.

Vad har varit utmaningar i ert arbetet?
– Den största utmaningen är att vi är så få och eleverna är så många. Men vi har mycket stöd i de kamratstödjare och rastvärdar som finns på skolan.

Vem vill du skicka vidare till?
– Jag vill veta mer om hur Stefan Fornestedt, specialpedagog på Ängsdalsskolan, ser på att jobba med det sociala samspelet med elever inom sitt fält.

Foto: Colourbox