Annelie van Lunteren.

Rosengårdsskolans nycklar till framgång

Rosengårdsskolan är en växande skola som får mycket beröm, från många olika håll.

Annelie van Lunteren arbetar som rektor på skolan. Hon berättar att de satsar på språkutveckling och Bedömning för lärande. De vågar stå kvar och satsa fullt ut, utan att hoppa på nya saker. Dessutom lyfter Annelie gärna medarbetarnas kompetens.

– Det finns glädje, positiv stämning och ett lugn i huset, som smittar, säger Annelie van Lunteren, rektor Rosengårdsskolan sedan två år tillbaka. Hon har även en lång erfarenhet som lärare.
– I femton år arbetade jag med eleverna, nu jobbar jag för eleverna. Jag har stor respekt för skolans personal. Vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för dem. De har höga förväntningar på sig själva och sina elever. Jag imponeras av dem varje dag. De tar inte den lätta vägen.

Behovsanalyser

Långsiktighet och tydlighet är Rosengårdsskolans ledord. Kontinuerligt tittar de på vad de har framför sig och gör analyser.
– Vart är vi och vart ska vi? Hur ser behovet ut? Hur möter vi våra elever bäst?, säger Annelie.
För henne är det viktigt att våga stå kvar, att våga säga nej och inte ryckas med att hoppa på olika saker.
– Det kanske låter tråkigt att vi inte hoppar på nya saker. Men det vi gör, gör vi ordentligt, om och om igen. Vi håller i och håller ut.

Språkutveckling och Bedömning för lärande

Annelie berättar att deras två åtaganden är språkutveckling och Bedömning för lärande (BFL).
– Väljer vi en metod gör vi den fullt ut. Exempelvis arbetar vi med Bornholmsmodellen i förskoleklass och Att skriva sig till läsning med dator, ASL, i förskolan och åk. 1. Forskning visar att Bornholmsmodellen fungerar. Vi arbetar med metoderna fem dagar i veckan och gör inget halvvägs. Arbetar vi med ASL så formar vi inte bokstäver med penna. ASL för även in det digitala i skolarbetet, tidigt, säger Annelie.
Händer skriver på tangentbord.

Språkutveckling och skolbiblioteket

– Det går inte att separera det språkutvecklande arbetet från annat skolarbete. Språkutvecklingen finns med i alla situationer, på alla lektioner, i allt, säger Annelie.
Rosengårdsskolan renoveras. I de färdiga lokalerna kommer biblioteket att finnas i mitten av byggnaden, omgivet av glasväggar. Det ska vara tillgängligt och synligt från alla håll.
– Om tre år vill vi att vårt bibliotek ska vara ett skolbibliotek i världsklass. Vi har mängder med tankar kring skolbiblioteket, det går hand i hand med språkutvecklingsarbetet, säger Annelie och fortsätter:
– Vi vill att eleverna ska gå från att läsa till att bli läsare. Läsande människor är tänkande och reflekterande människor.

Relationen till eleverna

Under intervjuns gång passerar elever förbi på skolgården utanför fönstret. Många av dem stannar till och vinkar till Annelie.
– Jag tror att alla elever vet vem jag är, att det är jag som bestämmer. På luncher och raster möter de mig i skolrestaurangen och runt om i skolans inne- och utemiljöer. Jag hälsar på alla.
Annelie berättar att eleverna ofta kommer fram och pratar och berättar om problem. Hon hänvisar vidare till elevens lärare när det behövs, och rektorsfrågor tar hon självklart tag i. Skolans expedition är öppen och eleverna har full tillgång till den.
– Lyhördhet är viktigt för mig. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt, säger Annelie.

En växande skola

Rosengårdsskolan växer så det knakar. Skolan kommer att gå från att ha två parallella klasser i varje årskurs till att bli tre.
– Det medför att vi behöver bemanna upp. Och de nya rekryteringarna måste vara lika kompetenta som kollegorna. Rosengårdsskolan ska kännas som en skola, och vi måste få med de nya medarbetarna på vår resa, säger Annelie.
– Nästa år kommer vi att arbeta med att vara och bli Rosengårdsskolan. Det handlar om vår vision, vårt uppdrag och vår gemensamma plattform.
Annelie berättar också att hon ser skolans nio förstelärare som nyckelpersoner.

Möta nyanlända

En annan utmaning som Annelie ser är att möta alla nyanlända på ett så bra sätt som möjligt. Ungefär 70 av skolans 330 elever är nyanlända.
– En av våra specialpedagoger har fått uppdraget att bland annat säkerställa kartläggningen av alla nyanländas kunskaper, tillsammans med tolkar. Det gäller att ha stenkoll. Vi vill säkra upp från början och direkt gå in med extra anpassningar till de barn som behöver det. De får inte gå ett halvår innan sådant kommer igång.

Ett föredöme

I början av 2016 blev Rosengårdsskolan slumpvis utvald av Skolinspektionen. Det undersöktes hur bra skolan är på extra anpassningar. Rosengårdsskolan fick mängder med beröm, och kan ses som ett föredöme i att stötta elever, enligt rapporten som Skolinspektionen släppt.
– Det hände något när skolinspektionen var här. De upplevde något positivt i mötet och samtalen med elever, pedagoger och lärare på Rosengårdsskolan.
Text och foto: Sara Arildsson
ASL-foto: Charlotte Christoffersen