Marina Adwani, förste förskollärare på Pärlugglans och Lovisagårdens förskola.

Med flerspråkighet som resurs

Engagerade pedagoger, barn och vårdnadshavare som så tidigt som möjligt inkluderas i förskolans verksamhet och en tydlig struktur. Det är några viktiga ingredienser i Pärlugglans och Lovisagårdens förskolors arbete för att lyfta och ta tillvara flerspråkigheten som resurs.

– Det viktigaste är inkludering, det är utgångspunkten. Och det gäller både barn och vårdnadshavare, säger Marina Adwani, förste förskollärare på Pärlugglans och Lovisagårdens förskola.

– Hur gör ni för att inkluderingen ska bli verklighet och inte bara en vacker formulering?

– En förutsättning är att det finns engagerade pedagoger, som har en vilja och förståelse för andra kulturer, har ett interkulturellt förhållningssätt och ser det positiva i varje människa. Vi lägger mycket fokus på det positiva, säger Marina Adwani och nämner bland annat den långa traditionen som finns på Lovisagårdens förskola med uppträdanden som personalen anordnar på kulturella fester.

Där kan barn och vårdnadshavare lyssna på bandet Fräcka fröknar, träffa häxan Agata och lära sig danssteg från olika länder.

– Våra varierande metoder, material och arbetssätt underlättar utvecklingen av det svenska språket och ger stöd i modersmålet och stärker barnets identitet.

Lärdomar från Rosengård

På Pärlugglans förskola finns just nu elva olika nationaliteter och språk representerade. Marina Adwani arbetade i nio år på förskolor i Rosengård och har med sig många lärdomar från den tiden.

– Jag lärde mig att vikten av att vara tydlig och närvarande; visst lärde jag mig lite arabiska så att jag kunde trösta ett barn om det behövdes, men samtidigt använde jag mycket kroppsspråk när jag till exempel skulle ge instruktioner om att det var dags att plocka undan och gå ut.

Rent konkret tog hon till exempel med sig viljan att fortsätta lustfyllt, bland annat med språkpåsar (vars innehåll kan bytas ut beroende på syfte och används som ett stöd för språkinlärning och utveckling).

– Och så glömmer vi inte bort miljöns betydelse. Material och leksaker ska vara lättillgängliga för alla barn och det är oerhört viktigt även för barn med ett begränsat svenskt ordförråd.

LÄS OCKSÅ: ”Fakta och myter om flerspråkighet”

"Hej" på olika språk på Pärlugglans förskola i Bunkeflostrand.

Anpassa miljön

Möblerna är i möjligaste mån anpassade för barnens längd. Genomskinliga lådor kan också underlätta. När modersmålslärarna togs bort från förskoleverksamheten för sex år sedan behövde man hitta nya former för att arbeta med språkfrågor. I samband med det var Marina Adwani med och drog igång ett nätverk för modersmålsarbete. Två gånger per termin träffas personal från olika förskolor i området för att diskutera och praktiskt öva.

– Vi har till exempel jobbat med högläsning, programmering och språkutveckling, och med estetiska uttrycksformer. Kan man presentera sig utan att vara verbal, med hjälp av rörelse och kroppsspråk?

– Vilka gemensamma utmaningar finns bland förskolepersonalen när det gäller att arbeta med flerspråkigheten som resurs?

– Hos oss finns till exempel elva språk representerade. Ibland räcker pedagogerna inte till, och då gäller det att arbeta systematiskt så att inget språk glöms bort. Man kan göra ett schema så att alla barn får lyssna på en ljudbok på sitt modersmål. När man gör en kartläggning av alla språk så ska man inte bara titta på sin egen avdelning, utan hela förskolan. Finns det tre spansktalande barn kanske det finns en pedagog på en annan avdelning som behärskar språket, och så kan man se till att de får träffas. De digitala verktygen kan vara till stor hjälp, som till exempel inspelade sagor på olika språk, men hon betonar också att det förstås beror på hur de används.

En illustration som visar byggstenarna i flerspråkighetsarbetet på förskolorna i Bunkeflostrand.
Flerspråkighetsarbetet på Pärlugglans och Ängslätts förskola utgår från dessa byggstenarna: gott samarbete med vårdnadshavare, engagerade pedagoger, trygga barn, lek, KASAM, lärmiljöer, forskning , kultur, digitala verktyg , läsning ,sång och musik och estetiska uttrycksformer.

Samarbete med bibliotek

Nyligen inledde Pärlugglans och Lovisagårdens förskolor ett samarbete med biblioteket i Bunkeflostrand, där barnen får tillgång till ett sagorum där de får lyssna på berättelser och sjunga sånger på olika språk. De digitala verktygen kan vara till stor hjälp, men hon betonar att det förstås beror på hur de används.

– Det är viktigt att man inte bara använder färdiga appar, utan gör något kreativt av det. Barnen kan till exempel vara med och tillverka små böcker, känna sig som författare och bli delaktiga utifrån sina möjligheter. Glöm inte att inkludera alla språken, och glöm inte heller det svenska språket som är modersmål för många av våra barn.

Text & Foto: Fredrik Thunberg