Malin Arvidsson, lärare i engelska i årskurs 2–6 på Munkhätteskolan i Malmö.

Relationer viktigt för engelskalärare

Att fånga upp elevernas olika intressen och att bygga relationer med dem är viktigt för Malin Arvidsson, engelskalärare i inte mindre än tio klasser i årskurs 2–6 på Lindeborgsskolan.

– Det är en helt fantastisk tjänst att ha när man bygger från början till slut.

Sedan läroplanen för engelska förändrades för ett par år sedan har eleverna i tvåan 45 minuters undervisning i veckan i ämnet. Det är andra läsåret som Malin Arvidsson undervisar i engelska från årskurs 2 till 6. Hennes tjänst innebär ett ämnesfokus och en kontinuitet som hon värdesätter högt.

– Mina sexor har jag haft sedan årskurs tre och det är en jättestor fördel, inte minst när det kommer till betygsättning, säger Malin Arvidsson.

Knyta an

Hon är mån om att knyta an till elevernas olika populärkulturella intressen och använder gärna skönlitteratur i undervisningen. Ett temaarbete kring boken “Katten i hatten” (“The cat in the hat”), skriven och illustrerad av Dr Seuss, beskriver hon som särskilt lyckat. I ett av momenten arbetade eleverna två och två och spelade in varandra med surfplattor.

– Det är mycket man kan göra när man få ha ett enda ämne att fokusera på, man hittar guldkorn överallt. Vi hade rollspel där vi jobbade med surfplattor och det var väldigt givande. Eleverna blev muntliga direkt utan att de behövde göra några övningar i klassrummet, säger Malin Arvidsson.

Nationella prov

I sjätte klass lägger hon särskild vikt vid förberedelserna inför vårens muntliga nationella prov, ett arbete som påbörjas redan på hösten. Sexorna får bland annat öva genom att hålla en fem minuter lång muntlig presentation.

– De övar på att prata engelska om något de tycker är jätteroligt. Det kan vara en film, influencers, fotbollsspelare… Anledningen till att jag fokuserar på det muntliga redan i oktober är att jag vill hitta par som ska prata med varandra. Jag sätter gärna en elev som kommit lite längre tillsammans med någon annan; på så sätt utmanas båda två.

 

Malin Arvidsson, engelskalärare på Munkhätteskolan i Malmö, med en Paddington-bok och en Paddington-docka.

I årskurs två ligger fokus på basord (färger, siffror, djur med mera), i trean får de skriva allt mer och på mellanstadiet introduceras grammatiken.

– I tvåan finns det ju dem som ännu inte knäckt läskoden så då kan det inte vara för mycket skrivande. I de lägre klasserna talar vi både svenska och engelska; där får man ha fingertoppskänsla, lyssna av gruppen och se var man har gruppen. Framme i sexan är det bara engelska, säger Malin Arvidsson.

Noggrann planering

Malin Arvidsson har en vagn där hon dagen innan förberett kommande dags lektionsmaterial; arbetsblad, böcker, pennor och en extra läs- och surfplatta. Vagnen, som hon skämtsamt kallar “Bobby” efter den brittiska polisen, beskriver hon som sin räddning i många situationer då det krävs ordning och reda.

– Jag har en väldigt tydlig struktur i min undervisning. Eleverna känner igen vad vi ska göra. Jag använder olika färgkoder för årskurserna, på så sätt har även vikarier koll. Du måste vara tydlig som ledare när du går in i klassrummet. Och eleverna måste känna att jag bryr mig, att jag är här för dem. Jag hälsar på alla barn i korridoren; det finns inget värre än att komma till en skola där ingen hälsar på en, säger Malin Arvidsson.

Malin Arvidsson, engelskalärare på Munkhätteskolan i Malmö, visar ett uppslag i boken "The cat in the hat".

Hon återkommer flera gånger till sitt stora intresse för allt brittiskt och det stora värdet i att få fokusera på ämnet fullt ut.

– Det är en helt fantastisk tjänst att ha när man bygger från början till slut. När jag släpper upp dem till sjuan har jag sett progressionen; jag bygger relationer från början och ser att “det här kan bli bra” eller att “det här kan vi jobba på”. Det är glädjen med att vara lärare; att se att man gett allt, det finns inget bättre, säger Malin Arvidsson.