Sara Nihlén Green.

Så skapas förståelse för allas lika värde

I veckans Skicka vidare är det Sara Nihlén Green, förskollärare Djupadals förskola, som svarar på Erika Roséns frågor från förra veckan.

Hur arbetar du för att barnen i förskolan ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde?
— Vi har ett tillåtande klimat som inte begränsar barnen utan gör dem nyfikna på sin omgivning och gör dem vetgiriga. Denna typ av tillåtande och demokratiska arbetsklimat gör att barnen känner att deras handlingar och val är viktiga, att dom är värdefulla och att det de säger och gör tas på allvar. Att dom blir lyssnade på. Det blir ett givande och tagande och skapar en ömsesidig respekt barnen sinsemellan och även mellan vuxna och barn. Vi utgår från jaget för att kunna förstå andra. Genom att arbeta på detta sätt har vi en stabil grund att bygga på där våra samtal kring andra människor i vår närhet, i Malmö, i Sverige, i världen blir naturliga och där barnen själva reflekterar över hur andra människor har det och mår. Ett tillåtande klimat bidrar också till en önskan om att hjälpa andra. Vi märker detta tydligt, hur glada barnen blir när dom har hjälpt någon. Jag tror att denna känsla är så viktig, känslan av att må bra när man gjort något för någon annan.

Vad är det bästa respektive svåraste i/med ditt yrke?
— Det bästa är såklart att jag får arbeta med dessa fantastiska barn varje dag. Att jag får lov att vara en del i deras utveckling och ge dom den bästa möjliga starten. När vi gör stora som små framsteg tillsammans och där ett samtal om något litet helt plötsligt kan mynna ut i ett stort projekt som löper terminen ut, eller ännu längre. Att jag får träffa så många intressanta och kunniga personer inom olika områden som musik, teknik, film, teater etc. och utbyta erfarenheter med dem. Sen får vi inte glömma mina fantastiska kolleger som jag har otroligt roligt med. Vi bollar ständigt idéer och tycker om att pröva på nya saker inom verksamheten. Vi har även en fin kontakt med alla vårdnadshavare vilket känns mycket bra.
Det svåraste är att tillgodose allas behov när all personal inte är på plats. Vi försöker lösa det på bästa möjliga sätt, men ibland hinner jag helt enkelt inte med allt jag vill göra.

Vad tror du är det viktigaste som barnen får med sig från sin tid i förskolan?
— En bra självkänsla! Det arbetar vi med dagligen och är så viktigt att ha med sig hela livet. Barnen kommer även att få med sig en stor portion humor, medkänsla, nyfikenhet och lusten att lära.

Vem vill du skicka vidare frågor till?
— Jag vill fråga Nela Pasalic, kock på Vintrie förskola:
Vi får in mer vegetarisk mat både i hemmen och förskolorna. Hur gör du för att få barnen att äta mer grönt ?
Hur kan man i ett tidigt stadie lära barn att ta hand om våra råvaror, dvs inte kasta mat, och tänka klimatsmart?
Vad har du för framtidsvisioner vad gäller maten i Malmö Stads förskolor?

Foto: Privat