Hand håller i krabba.

Seminariedag om Naturbåten

Naturbåten är ett sätt för elever att uppleva och lära sig mer om vår marina miljö. På helgerna kommer allmänheten att få möjlighet att göra detsamma. I början av sommaren bjöd projektet Naturbåten in till en heldag med talare, workshops och naturbåtturer för att utveckla och diskutera konceptet.

Malmö sett från havet med Turning torso som sticker upp.
Malmö sett från havet.

För att förstå och lära sig om havet och det marina livet måste man uppleva det med alla sina sinnen, menar miljöförvaltningen i Malmö stad.

Miljöförvaltningen och Malmö Naturskola samarbetar i detta projekt med ekonomiskt stöd från Region Skåne och Öreferie. Under försommaren 2012 fick projektet pengar för att testa konceptet med Naturbåten på 16 klasser i Malmö.

Dagen inleds av Katarina Pelin, Miljödirektör Malmö Stad, Bjöörn Risinger, Generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten, Urban Emanuelsson, Professor Centrum för biologisk mångfald och Lari Pitä-Kangas, kommunalråd Malmö stad.

Personer på väg ombord en båt.
Ombordstigning på miljöforskningsfartyget R/V Sabella.

De talar en kort stund var och belyser havet från lite olika aspekter. Framförallt lyfter de fram värdet och betydelsen av havet, att vi känner till det och är medvetna och rädda om det.

Tur med R/V Sabella

Sedan får vi följa med på tur med R/V Sabella. Ett miljöforskningsfartyg som bland annat fungerar som en slags Naturbåt i trakterna kring Helsingborg och miljöutbildar både elever och allmänhet.

Vädret är fantastiskt vackert när vi beger oss ut på Öresund med Sabella. Med ombord finns även en marinbiolog från Helsingborg. Hon har varit ut på Öresund med skolklasser i många år och delar gärna med sig av sina erfarenheter:

Krabba på en alg.
En krabba bland algerna.

– Elever i åk 5 är väldigt lämpliga att ta med ut. De tycker att det är kul och har många frågor. De har heller inga problem med att ta på sig stövlar och klä på sig ordentligt för en båttur, säger hon leende och fortsätter:

– Men miljöutbildningen intresserar så klart även äldre elever.

Livliga bottenprov

Väl ute i Öresund sänks en stor skopa ner till botten för att ta ett bottenprov. På bara någon minut är skopan uppe igen, fylld av något som mest ser ut som en stor klump blålera. Lerklumpen läggs i ett sollbord – ett stort kar med nät i botten. Leran spolas bort och sakta men säkert visar sig en hel del små djur. Marinbiologen är uppmärksam och fångar upp även de minsta djuren. Maskar, små fiskar och räkdjur läggs ned i vattenfyllda plastburkar med lupplock. En stor, vacker alg – laminaria spolas fram, tillsammans med blåmusslor, en kräfta, tånggråsuggor och små, fina rör av sand som kamborstmasken har tillverkat.

Lupp visar sandrör.
Rör som kamborstmasken har byggt av sand.

Sabella tuffar vidare och en liten bit närmare stranden tas ett bottenskrap upp.

Även denna gång är det svårt att direkt urskilja vad som följt med, men botten ser mer ut som jord än lera här. Jorden och små stenar spolas bort och även denna gång framträder många små djur. Marinbiologen ombord berättar att blåmusslan, som det finns gott om i Öresund, gör ekosystemet många tjänster, bland annat renar de vattnet genom att filtrera det.

Väl inne i hamnen igen är det dags för nästa workshop. Vi ska få se livet på havets botten ur en dykares ögon.

Dykare i hamnbassängen

Dykare på väg ner under ytan.
Jan Öijeberg på undervattenspromenad.

Jan Öijeberg, marinarkeolog på Malmö museer, kravlar i dykardräkten. Drar en rånarluva av gummi över huvudet och svingar upp de tunga tuberna på ryggen. Han sätter sig i aktern på SEA-U’s nyförvärv, slår en elegant kullerbytta ner i hamnbassängen och försvinner i djupet. Djupet här är inte mycket större än att han är just under vattenytan där han står, men ändå är det som om han tar oss med till en helt annan hemlig värld.

Promenad under ytan

Från en bildskärm på kajen följer vi med på Jans undervattenspromenad. Med kameran visar han oss att det är precis lika grumligt och slammigt som man kan tänka sig. Här inne i hamnbassängen är det mer kultur än natur. En förskräckt fisk simmar förbi men framför allt är det lager av stoft från utsläpp från de stora fartygen och skrot i form av gamla cyklar som ”växer” här. Ändå är det spännande. Det är fascinerande nära och ändå otillgängligt. Båten gör också turer ut på Öresund med mindre grupper av elever som får spana under ytan med hjälp av dykaren och den gula videokameran, bland annat för att titta på de stora blåmusselkolonier som finns vid bropelarna.

Hand håller upp en lång brun alg.
En mussla som har fäst sig vid en laminaria.

Det är viktigt att vi förstår att livet under havsytan i Öresund inte är en annan hemlig värld utan en del av vår. Genom att lära känna den och lära oss om den kan vi förstå att den är viktig för oss, rent av en av förutsättningarna för vårt liv här. Haven runt Skåne är lika mycket Skåne som bokskogarna, åkrarna och det öppna landskapet.

Under sommaren har SEA-U sommarverksamhet både för barn och vuxna. Mer information hittar du på deras hemsida.

 

Text och foto: Ina Alm & Sara Arildsson