Skylt där det står Sett 2012.

SETT – en mässa och konferens om det moderna lärandet i skolan

För första gången någonsin anordnades SETT i Stockholm, en mässa och konferens inom det innovativa och moderna lärandet.

Pedagog Malmö träffade fyra deltagare från Malmö och frågade dem mer om SETT.

SETTs målgrupp är pedagoger, skolledare och andra personer som jobbar med förvaltningsfrågor kopplat till skolutveckling. Dessutom vill mässan fungera som en mötesplats för inspiration och praktik. Huvudfokus ligger på det moderna lärandets förutsättningar och hur digitala verktyg kan bidra till högre måluppfyllelse i skolan. Pedagog Malmö träffade fyra SETT-deltagare från Malmö.

Maria Göransson.
Maria Göransson

Maria Göransson, bibliotekarie Malmö Latinskola

– Det känns viktigt för mig som bibliotekarie att vara här. Programmet är intressant och det är viktigt både med omvärdsbevakning och att höja den digitala kompetensen. Om vi höjer den kompetensen på vår skola leder det till att även eleverna får en förhöjd digital kompetens.

– En av behållningarna som jag tar med mig tillbaka är att skapandet av egna läromedel är på frammarsch. Det finns stora pedagogiska vinster med skapandet av egna läromedel, men det kräver också en hel del fortbildning. Dessutom ser jag hur viktig rollen som omvärdsbevakare är, och kanske kommer den att bli än viktigare framöver.

 

Eva Bruzaeus.
Eva Bruzaeus

Eva Bruzaeus, lärare Malmö Latinskola

– Efter ett strategiskt beslut i ledningsgruppen fick jag erbjudandet om att åka hit, och det tackade jag absolut inte nej till. Programmet verkade mycket intressant.

– Jag har fått väldigt många nya idéer, konkreta tips och nya infallsvinklar, som t.ex. kring lärplattformar. Jag kommer att kunna använda många av tipsen i min undervisning. Dessutom är det en väldigt spännande utveckling på gång kring läromedel, och möjligheten att producera egna läromedel. Det känns som att läroböcker är på väg bort.

 

Maria Jarlsdotter.
Maria Jarlsdotter

Maria Jarlsdotter, gymnasiechef Nya Malmö Latinskola
– Det är häftigt att Sverige nu har sin egen ”BETT-mässa”, kompetensen finns i Sverige och vi behöver inte längre resa utomlands för att ta del av detta. Jag har ett stort intresse av den digitala framtiden, och planeringen inför den. Det är så viktigt med input. Dessutom är det väldigt bra att mässan har ett ledningsspår som vänder sig direkt till skolledare.

– Under dessa dagar har det verkligen synliggjorts hur oändligt mycket mer som krävs av en rektor idag än för ett par år sedan. Idag ska rektorerna behärska en omfattande omvärldsbevakning och ha en stor kompetens inom det digitala området.

 

Jonas Flink.
Jonas Flink

Jonas Flink, lärare och resurspedagog Malmö Latinskola
– Jag hoppades att bli inspirerad och få nya kunskaper. Skolan är i förändring, och det är nästan som en gräsrotsrörelse. Det kommer inte från regeringshåll eller skolverket, utan från pedagoger och eldsjälar. Skolans former kan vara ganska hårda, men det finns ändå så många som lyckas tänka annorlunda, som arbetar över gränserna.

– Jag har fått så många goda exempel. Det går verkligen att arbeta annorlunda på bra sätt. Det går att skapa, och finns utrymme för, en kreativ, intressant och rolig skola utanför ramarana av tid och plats. Det går att tänka och göra annorlunda!

 

Skylt där det står Sett 2012.

Text: Sara Arildsson
Foto: Sara Arildsson & Charlotte Christoffersen