Anna Kersti Stjernfeldt, biträdande rektor på Lindänge grundsärskola.

”Viktigt vara flexibel och prestigelös”

Anna Kersti Stjernfeldt, biträdande rektor på Lindängen grundsärskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sevi Karoussi.

– Vad är det bästa med ditt uppdrag?
– Att få vara en del av varje elevs bästa skola –  Min drivkraft är att tillsammans med personalen kunna göra skillnad för varje enskild elev, och att göra det tillsammans. Det är fantastiskt att se elever utvecklas och göra framsteg.

– Hur resonerar du kring inkludering?
– Spännande fråga! Många gånger ser man grundsärskolan som en exkluderade verksamhet. Jag tänker att man också kan se det som inkluderande, med anpassade kursplaner som eleverna kan nå utifrån sina förutsättningar. Alla ska kunna utvecklas och hänga med. Jag tycker att det blir “en skola för alla” och att det finns möjligheter för eleverna att läsa efter anpassade kunskapskrav. Våra elever på grundsärskolan arbetar mycket tillsammans i grupp. De lär av varandra och har rätt till social samvaro – där är gruppen är viktig för elevens sociala utveckling.

– Vad önskar du att alla pedagoger skulle veta när de möter elever med autism?
– Det krävs ju en viss grundkunskap hos alla personal när det gäller autism, men det är inte säkert att man har svar på alla frågor för det. Man måste vara ödmjuk och inse att alla är olika och behöver olika saker för att utvecklas. Det finns inget rätt svar. Även barn med autism är ju olika, bara för att man fått en diagnos finns det inget facit för hur man ska göra. Det är viktigt att bygga relationer med eleverna, att vara flexibel och prestigelös.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Alisa Fast, förstelärare på Lindängeskolan. Mina frågor:

– Vilka är dina drivkrafter i arbetet med dina elever?

– Hur får du dina elever engagerade i skolarbetet?

– Om du fick bestämma, hur skulle din drömskola se ut?