Annica Månsson.

”Jobba på relationen”

Annica Månsson, lärare i matematik i årskurs 6 och bild årskurs 5-6 på Gullviksskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Lisa Elhor.

– Var eller hos vem hittar du din inspiration till ditt viktiga arbete?

– Jag hittar inspiration hos mina fantastiska kollegor, antingen kollegor på min faktiska arbetsplats eller kollegor på avstånd (såsom inspirerande pedagoger på bloggar/instagram/i pedagogiska tidsskrifter) men framför allt hittar jag inspiration hos mina elever i vårt dagliga möte. För tillfället hittar jag även mycket inspiration i mina studier till bildlärare, både i materialet men också i diskussioner/övningar under våra träffar på Högskolan i Gävle.

– Var befinner du dig yrkesmässigt om fem år?

– Svår fråga, men förmodligen befinner jag mig inte jättelångt från där jag är i dag, platsmässigt. Jag tror att jag finns på en skola i södra Malmö, förmodligen med mellanstadieelever och jag undervisar antingen i bild eller matematik. Om jag får välja arbetar jag också mer skolövergripande med att coacha för att anpassa undervisningen så den blir tillgänglig för elever med olika förutsättningar och behov.

– Vilka är dina viktigaste tips till en blivande pedagog i den svenska skolan?

– Jobba på relationen med eleverna, och sluta aldrig med det oavsett hur länge du haft klassen/gruppen. Fånga de små stunderna mellan lektionerna med eleverna som dröjer kvar, fånga samtalen på den pedagogiska lunchen, umgås och lek/spela boll med eleverna under din rastvärdstid, häng i kapprummet när eleverna går ut på rast/kommer in från rasten. Jag vet att det inte går alltid, ibland sätter organisatoriska faktorer stopp för det, men när det går så är det värt allt. Detta vinner både du, din undervisning och dina elever på.

Oavsett vilken del av skolan du arbetar på, jobba på stödstrukturer. Det hjälper alla elever, oavsett behov. Det kan vara något så enkelt som tydliga rutiner för när de kommer in i klassrummet/till fritids, schema/arbetsplan på tavlan och att uppstart och avslut ser likadant ut alltid. Det ger trygghet och lugn. Och lugnet är också viktigt, behåll lugnet. Om någonting går fel eller en lektion blir misslyckad, rannsaka dig själv och din inverkan, men skuldbelägg inte dig själv utan fundera istället på hur du kan förändra bemötande, agerande eller struktur för att det ska bli bättre till nästa gång. Och kom ihåg att du inte är ensam, be om hjälp hos ditt arbetslag. Tillsammans är vi starka!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Den personen jag skulle vilja ställa tre frågor till är Charlotte Mårtensson, sektionschef för SU (Särskilda undervisningsgrupper). Mina frågor:
– Vad är din starkaste drivkraft i ditt yrke?
– Vad inspirerar dig?
– Berätta om din drömskola, hur ser den ut?