Ida Rovin.

”Möjligheterna är oändliga”

Ida Rovin, SO- och idrottslärare på Gottorpskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Nicole Lindborg.

– Varför valde du att bli ämneslärare? Hur kommer det sig att du valde kombinationen SO/idrott?

– Jag har alltid vetat att jag vill jobba med unga på något sätt och jag är i grunden gymnasielärare med kombinationen historia och religion. Efter några år fick jag hoppa in som vikarie i idrott och hälsa och fastnade direkt då jag själv brinner för träning och hälsa. Jag läste in idrotten genom lärarlyftet och fick då arbeta samtidigt som jag läste. Kombinationen med idrott och hälsa och SO är jätterolig och varierande och det bästa är att man får se eleverna prestera på olika sätt. De som är svagare teoretiskt kan jag ibland lyfta och stärka via idrotten och bygger då en relation till eleven som kan vara av nytta i klassrummet. På samma sätt så kan jag nyttja teoretiskt starka elever på idrotten då de inte alltid älskar den fysiska aspekten och kan ta hjälp av deras kunskaper då vi går in på mer teoretiska områden eller då man behöver problemlösning eller taktik. Ofta blir det lättare att peppa och motivera eleverna om man undervisar dem i två olika ämnen.

– Vilken är enligt dig den största utmaningen i ditt uppdrag som lärare?

– Den största utmaningen är att motivera skoltrötta elever (som ju många tonåringar är), eftersom argument om hur de har nytta av kunskaperna i framtiden inte väger så tungt för tonåringar som lever i nuet. 😊 Elever har också ofta svårt att förstå begreppet hälsa och varför de ska bry sig om det på idrotten. Att ge varje elev det hen behöver för att lära sig så mycket som möjligt är också en större utmaning i takt med att elevgrupperna växer.

– Hur påverkas idrottsämnet av det allt mer digitaliserade samhället?

– Jag är väldigt positiv till digitalisering och det finns oändliga möjligheter med hjälp av olika appar för hälsa och träning. Att filma olika rörelser för att analysera och diskutera, att träna på kartläsning och orientering, att lägga motionsbanor digitalt och så vidare. Möjligheterna är oändliga! Att faktiskt kunna använda sig av det i undervisningen är dock svårt då vi inte har resurser eller material till att praktiskt kunna genomföra det. Så mycket behöver hända innan det kan nyttjas fullt ut.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till min kollega och superwoman Livia Malmborg Nygaard! Hon är en thaiboxare som trots att hon tränar och tävlar på elitnivå hinner stötta och peppa sina elever på uniformsprogrammet på Pauli. Här är frågorna till henne:

– På vilket sätt använder du dina erfarenheter som thaiboxare i ditt jobb som lärare?
– Vilket är ditt bästa tips för att bygga en god relation till dina elever?
– Vad tycker du är den största utmaningen i ditt uppdrag som lärare?