Karin Alvehus

”Stora möjligheter – och stort ansvar”

Karin Alvehus, rektor på Kommunikationsskolan, svar på ”Skicka vidare”-frågorna från Charlotte Mårtensson.

– Vilken är din starkaste drivkraft i ditt yrke?

– För mig är skolans kompensatoriska uppdrag kärnpunkten. Det kan låta pretentiöst men jag har en genuin tro på vår förmåga att ge alla barn likvärdiga framtidsmöjligheter och på att vi kan vara en förändrande kraft i samhället. Varje elev vi möter är en människa med förmåga till växande och utveckling, och varje elev ska också bemötas precis så – alldeles oavsett vilka hinder eller svårigheter som kan råka finnas. Varje elev kan alltid lära sig någonting mer och det innebär både stora möjligheter och ett stort ansvar.

– Vad inspirerar dig?

– Det mest inspirerande jag vet är människor. I mitt arbete ser jag hela tiden både barn och vuxna överträffa mina förväntningar. Jag tror att vi behöver bli bättre på att dela berättelserna om allt det fantastiska som sker varje dag i våra skolor och därigenom förändra den bild av skolan som problemmaskin som alltför ofta florerar. Att arbeta i skolan är det mest inspirerande jag kan föreställa mig. Vad annars går själva uppdraget ut på annat än att alla ska utvecklas hela tiden?

– Berätta om din drömskola, hur ser den ut?

– Jag är ju så lyckligt lottad att jag arbetar i en skola som är väldigt nära min drömskola. Men generellt handlar det om att skapa en skola som är tillgänglig för alla elever och som kan möta både deras pedagogiska och sociala behov. Man skulle kunna kalla den varje elevs bästa skola 🙂 För att verkligen nå drömskolan måste förstås också alla medarbetare kunna utvecklas, trivas och känna stolthet över sitt arbete.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Fanny Johansson, förstelärare och speciallärare inom skolområde autism: grundskola. De frågor jag vill ställa till henne är:

– Vad är det bästa med ditt uppdrag?

– Hur resonerar du kring inkludering?

– Vad önskar du att alla pedagoger skulle veta när de möter elever med autism?