Karolina Komstedt, lärare i bland annat hem - och konsumentkunskap på Toftanässkolan

”Viktigt skapa god relation”

Karolina Komstedt, lärare i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik och svenska på Toftanässkolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Anna Ekberg.

– Du börjar ju arbeta på en alldeles ny skola till hösten. Vad ser du som din största utmaning/möjlighet inför hösten?
– En av utmaningarna för mig till hösten är att bygga upp en relation med elever och föräldrar där vi kan skapa tillit och förtroende för varandra. Det ska ska bli spännande att få möjlighet till att redan från start få vara med om att skapa en skola där lärandet står i fokus och med elevens utveckling i centrum. Vi har alla förutsättningar att tillsammans skapa våra egna förhållningssätt samt en bra och framgångsrik verksamhet där det ska vara ro både i skolan och i hemmet. Vår utmaning är även att få ihop oss lärare och skolledningen till ett bra och välfungerande team där vi medarbetare ska uppleva meningsfullhet och ha gemensamma grundvärden och visioner.

– Hur arbetar du för att motivera dina elever till att själva söka sin kunskap?
– Jag anser att undervisningen bör bygga på aktivitetslust där eleverna ska få uppleva samhörighet och gemenskap samt att genom aktivt deltagande känner att de lär sig något och att det känns meningsfullt. Det är viktigt att jag som lärare motivera eleverna till ett aktivt deltagande och ger dem konstruktiv feedback som eleverna kan jobba vidare med. Jag tror att genom detta skapar jag ett intresse för deras eget lärande. Jag måste ”utbilda” eleverna i ämnet utifrån ett neutralt perspektiv där alla kan ta till sig av den kunskapen oavsett vilka förutsättningar de har. Jag tror att några viktiga faktorer när det gäller elevernas egna ansvar i deras kunskapssökande är att det ska vara verklighetsförankrat, roligt och att de lär sig något nytt. Jag tror att det är viktigt att eleverna kan se kopplingen mellan lärandet och hur de ska ha användning för det i framtiden.

– Hur bemöter du dina elever för att få en hållbar och god relation?
– Det är viktigt att skapa en god relation och det gör jag genom att bemöta varje elev med respekt, vänlighet och förståelse. Jag tror att lusten att lära har sin utgångspunkt i elevernas självkänsla och trygghet och det är det jag vill skapa. Att bygga förtroendefulla och goda relationer med eleverna är viktigt samtidigt som jag har fokus på mitt uppdrag. Jag lyssnar på vad eleverna har att säga och i gengäld förväntar jag mig att de ska lyssna på mig. Det handlar om en ömsesidig respekt där vi alla får komma till tals. Det är viktigt att ha samtal med eleven om en konflikt uppstår, än att ha samtal om eleven. En trygg relation mellan lärare och elev är en viktig faktor för att undervisningen ska fungera.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill gärna skicka vidare till Oscar Jensen som jobbar som idrottslärare på Västra Hamnens skola. Oscar är nyexaminerad lärare och detta är hans första jobb efter examen. Jag tycker att det vore intressant att få höra hur han tycker att det första året har sett ut. Mina frågor:

– Du tog lärarexamen förra året och har varit verksam i skolans värld i ett år. Hur tycker du att ditt år har varit som nyexaminerad lärare?

– Vad har din/dina största utmaningar varit för dig detta året som du har arbetat som lärare?

– Har du några tips på hur nyexaminerade lärare kan förbereda sig på innan de ska ut i arbetslivet?