Livia Malmborg Nygaard

”Kunskap är en vinst i sig”

Livia Malmborg Nygaard, samhällskunskaps- och religionslärare på Pauliskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Ida Rovin.

– På vilket sätt använder du dina erfarenheter som thaiboxare i ditt jobb som lärare?

– Det låter kanske klyschigt, men jag vill dra paralleller mellan kampsporten och det hårda arbete som eleverna ska lägga ned för att nå sina resultat i skolan. Precis så fungerar det inom kampsporten. Det är mycket slit och träning innan man kan nå sina mål. Jag vill förmedla att det behövs samma grit, eller jävlar anamma och att man måste göra det som känns jobbigt för att man ska nå sina mål. Jag brukar använda mig själv som exempel med hjälp av min träning. Jag berättar för mina elever att jag tränar varje dag innan jag går till arbetet och det är långt ifrån roligt varje gång. Skulle säga att det är inte särskilt roligt att till exempel springa intervaller i Pildammsparken klockan sex på morgonen en regnig höstdag men jag gör jobbet som måste göras och så vill jag också att de ska se på sitt skolarbete. Skolarbetet kan kännas motigt, men det är så värt det i slutändan. Kunskap är en vinst i sig.

– Vad är ditt bästa tips för att bygga en god relation till dina elever?

– Visa att du tror på dina elever. Skapa goda relationer, uppmuntra dem. Jag brukar väldigt snabbt notera om det är något särskilt de är intresserade av, om de har någon hobby eller fritidsintresse. Knyter man an till saker som engagerar dem känner de sig sedda och bekräftade. Det är ju svårt i dag att nå de höga målen i skolan, men jag försöker hela tiden uppmuntra dem i deras progression. Kommentera att “det du sa där var jättebra” eller “det du skriver visar att du utvecklat det där”. Sådant som får eleverna att vilja ännu mer.

– Vilken tycker du är den största utmaningen i ditt uppdrag som lärare?

– Den administrativa bördan som ständigt ökar och som tar tid från eleverna och undervisningen. Sedan att eleverna i Malmö har väldigt olika förutsättningar och förkunskaper. Det kan vara svårt att veta var man ska lägga ribban när man får en ny klass med tanke på att de har så olika förkunskaper och förutsättningar. Det finns i dag ett enormt kunskapsglapp mellan olika grundskolor som sedan visar sig i gymnasieskolan. Det beror på orättvisa förutsättningar och för lite resurser. Det är något som verkligen måste justeras.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Nadja Kornhill, lärare på MöllevångsskolanNajda är en uppskattad lärare som brinner för sina elever. Nadja är otroligt entusiasmerande och gör undervisningen utmanade och rolig för eleverna. Här är frågorna till henne:
1) Vad är det absolut mest givande med att arbeta på Möllevångsskolan i Malmö?
2) Hur kan skolan och lärare öka elevernas motivation i/till sitt lärande?
3) Vad är det roligaste tycker du med att undervisa i språk (engelska/spanska)?