Patrik Sandberg, förstelärare på Komvux Södervärn framför sin dator.

”Ha höga men realistiska förväntningar”

Patrik Sandberg, förstelärare på Komvux Södervärn, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Susanne Hansson.

– Har du några tips på hur vi kan öka våra elevers måluppfyllelse?

– Måluppfyllelse är ju vad vi alla strävar mot och det kan lätt bli klyschigt när man ska ge sådana tips, men jag gör väl ett försök. Jag vill gärna utgå från tre grundläggande faktorer; relation, motivation och flexibilitet. Eleven måste känna att skolan och läraren finns i deras ringhörna oavsett vilka problem som kan torna upp sig. Relationen ska bygga på att eleven känner sig trygg och på så sätt vågar försöka, eventuellt misslyckas, men sedan resa sig upp och försöka igen och igen. Samtidigt som eleven ska veta att skolan och läraren stöttar eleven i med- och motgång så ska eleven också känna förväntningarna och att det ställs krav som pekar ut riktningen för eleven och samtidigt utmanar eleven.

För att eleverna ska känna sig motiverade så måste vi lyssna på dem, om hur de känner det och om var de befinner sig och hur de uppfattar utmaningarna. Eleverna ska vara delaktig i att sätta upp mål så att målen  blir realistiska, tydliga och greppbara. Eleverna ska också känna att vi har förtroende för dem men också att våra förväntningar hela tiden “pushar” eleven ytterligare en bit på vägen mot målet. Förväntningarna på eleverna ska vara höga men realistiska.

Sedan kommer vi till flexibiliteten. Alla elever är olika och har olika förutsättningar och befinner sig på olika platser i livet. Därför måste vi utgå från varje elev och få eleverna att tillsammans med oss komma till insikt om vilken väg som är bäst för respektive elev. Eleverna ska se sin personliga väg mot att lyckas och veta att det är samma väg som skolan ser.

– Vad skulle du förändra, om du fick möjlighet, vad gäller lärmiljön på skolan?

– Jag skulle vilja att den fysiska miljön skulle var mer vuxen och lite mindre skola. Om den fysiska miljön hade varit mer vuxen tror jag också att stämningen bland eleverna hade varit än mer motiverande och alla elever hade känt att de tog ett nytt steg framåt och inte, som en del känner det, ett steg tillbaka till skolbänken. Sedan skulle jag vilja se fler digitala resurser, på skolan och till utlåning, med en stöttande organisation från skolan både på plats och på distans. Det skulle också finnas en möjlighet att studera mer för de som ville i skolans lokaler.

– Vad är det bästa med att vara sfi-lärare?

– Det är en lätt fråga att svara på tycker jag. Det allra bästa med att vara sfi-lärare är alla möten med fantastiska människor från alla världens hörn. Man lär sig hela tiden nya saker och man ställs hela tiden inför nya utmaningar. Dessutom får man ett annat perspektiv på sin egen kultur och på de val man gör i livet. Varje dag är spännande och lärorik.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag tycker att det hade varit intressant att fråga en studiehandledare om hur de ser på sin roll i vuxenutbildningen i Malmö. Mounira Guesmi är studiehandledare på Komvux Södervärn. Hon kunde kanske svara på frågorna:

– Vilken är studiehandledarnas viktigaste uppgift i vuxenundervisningen?

– Vilken är studiehandledarnas svåraste uppgift i vuxenundervisningen?

– Vad skulle hon vilja förändra i vuxenundervisningen?