Sofi Arvanitis

”Fått tänka om många gånger”

Sofi Arvanitis, sfi-lärare på Komvux Södervärn, svarar på Skicka vidare-frågorna från Mounira Guesmi.

Hur Coronapandemin har påverkat vuxenutbildningen?

– På många sätt, distansundervisningen har gjort att både lärare och elever har ”tvångsdigitaliserats” på ett sätt som bara en situation som denna kunnat tvinga fram. Vi lärare har fått tänka om många gånger, gällande bland annat vad som är rimligt att förvänta sig av eleverna under dessa förhållanden. Vilken utrustning har de tillgång till? Har de ett fungerande wifi? Har de ett rum att stänga in sig i eller bor de trångt? Var instruktionerna för svåra? Vilka digitala verktyg passar mina elever bäst? Det finns så många verkyg, för många! Arbetslaget (det digitala såklart) har varit viktigare än någonsin, utan dem hade jag känt mig oerhört ensam, stressad och förmodligen mer förvirrad. I början sågs vi varje dag på Meet, nu ses vi två gånger i veckan.

– Vad innebär språklig kompetens?

– Det var ingen liten och lätt fråga! Men jag skulle säga att språklig kompetens på SFI handlar mest om att klara sig i samhället, att klara av ett arbete och att sköta vardagsekonomin. Att kunna ha ett samtal utan större missförstånd. Jag tänker att missförstånd sker dagligen oavsett hur kompetent du är gällande att hantera själva språket. Att förstå vad andra människor egentligen menar är bland det viktigaste och svåraste vi kan syssla med.

– Vilka utmaningar har du haft som Sfi-lärare med att undervisa på distans?

– Att motivera de allra svagaste och minst priviligierade eleverna att fortsätta med sina studier trots distansen. Att stärka elevernas självförtroende utan att uppmuntrande se dem i ögonen. Att inte få se elevernas ”Aha!” när de greppar något nytt. Allt sker i slowmotion och på avstånd, det är rätt trist. Men emellanåt är det skönt, vilsamt.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka frågor till Tove Liljekvist, försteförskollärare i Malmö stad. För att det hade varit intressant att höra mer om förskolan, och hur en försteförskollärare tar sig ann sitt uppdrag.

– Vad är viktigast med ditt uppdrag som försteförskollärare?

– Vad är roligast med ditt uppdrag som försteförskollärare?

– Hur skapar vi en jämlik förskola?