Thomas Tegler tar en selfie. På väggen i bakgrunden hänger flera musikinstrument.
Thomas Tegler. Foto: Privat

”Utmana eleverna på deras nivå”

Thomas Tegler, musiklärare på Malmö latinskola, svarar på frågorna i "Skicka vidare".

”Skicka vidare”, serien där pedagoger, rektorer och annan personal inom skola och förskola ställer frågor till varandra, fortsätter. Thomas Tegler, musiklärare på Malmö latinskola, svarar på frågorna från Yerk Liveröd.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Har alltid älskat att undervisa och har även haft en livslång kärlek till musik. Att få dela min kunskap och erfarenheter med nästa generation musiker är ett privilegium och mitt bidrag till evigheten.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Att bli inspirerad! Att känna glädjen inför en bra planering som ska sjösättas. Mina fantastiska elever och fina kollegor, samt en empatisk och bra skolledning.

– Du är förträfflig att skapa engagemang hos dina elever. Vilka är dina tricks?

– De didaktiska ledorden ”Vad/Hur/Varför” med betoning på det sista – varför gör vi det här? Vad är poängen med det? Vet vi inte varför vi gör det, så blir det svårt att ha en ledstjärna. Lika delar ”Krav och Kram”. Utmana eleverna på deras nivå och få dem att njuta av glädjen när de klarat det.

– Vad kan vi egentligen lära oss av historien?

– Lång historia kort, så är jag i grunden utbildad och examinerad Musiklärare/Sångpedagog (1999). Tog tjänstledigt tio år senare för att läsa in en fil. kand. i Historia och bli behörig även i det ämnet. Citerar George Santayana: ”De som inte kommer ihåg historien är dömda att upprepa den.” Problemet är väl att för många glömmer under en för lång period så historien upprepar sig gång på gång. Det är mitt största incitament som historielärare, att vi lär oss av dåtiden för att förstå nutiden och kunna förutspå framtiden. Det visar sig rent historiskt att vara svårare än vad många tror.

– Varför valde du just den där bilden på dig själv?

– Tidsbrist! Enkelt med en ”selfie” i hemmet.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Anna Löfgren på Malmö latinskola. Mina tre frågor till Anna är:

– Vilket är ditt bästa minne från din lärargärning så här långt?

– Vilka är enligt dig de viktigaste lärdomarna som en ny lärare behöver veta?

– Om du blivit utsedd till utbildningsminister – vilka är de tre viktigaste reformerna du hade sjösatt?

HÄR hittar du alla tidigare Skicka vidare!