[…] Efter tre år är så den stora satsningen avslutad i och med den spridningskonferens med de inbjudna kommunerna. Några av de kommuner som har deltagit i satsningen kommer inte att jobba vidare på samma sätt med de gemensamma konferenserna – däremot är alla överens om att själva skolutvecklingsmodellen går att använda och applicera i verksamheten inom många olika ämnen. – De här diskussionerna har påverkat ens egen ledarskap. Man förflyttar sig i olika tankebanor, möter frågan på olika nivåer och får input från olika håll. Text och foto: Johanna Ravhed Läs mer om Malmö stads arbete här.  […]