John och Peter framför väggmålning.

Skolan som tar elevernas passion på allvar

Istället för att lämna sina intressen hemma får eleverna på Bryggeriets gymnasium ta med dem till skolan. Lärarna berättar att de ser högre måluppfyllelse och engagerade elever, när de får jobba med sina intressen.

Peter Jönsson och John Dahlquist arbetar som lärare på Bryggeriets gymnasium. Peter undervisar i bild, estetisk kommunikation, psykologi, konstarterna & samhället och John i skateboard och design.

Skolans stämning är gemytlig. John, kommer andfådd efter att precis ha undervisat en skatelektion, och Peter, har med stor öppenhet visat runt på skolan. Engagemanget är påtagligt.

– Eleverna måste ge oss mandat att undervisa dem, säger John, när han har hämtat andan.

– Det går inte att undervisa någon som inte vill.

John hänvisar till studier gjorda av John Hattie. Studier som visar hur relationen till eleverna, och förmågan att inkludera deras intressen, påverkar inlärningen.

– Bryggeriets lärare är bra på utforma uppgifter utifrån elevernas intressen. Det är en av våra styrkor, säger John.

– Och vi har en liknande relation till eleverna som till varandra, säger Peter.

Kvalitet och entusiasm

Peter och John berättar att de ser högre kvalitet på redovisningar, och större entusiasm hos eleverna, när de får jobba med sina intressen.

– Alla elever, på alla skolor har intressen. Det är inte unikt för Bryggeriets gymnasium. Vi vill knyta an till eleverna. Vi har kul på jobbet, delar elevernas intressen och tar det så långt vi kan, säger Peter.

John tillägger att bara för att eleverna får jobba med sina intressen, betyder det inte per automatik att allt är lustfyllt.

– Det är viktigt att förstå att det handlar om processer. Och att vissa saker behöver nötas in, säger John.

– Att jobba med elevernas intressen är ingen quick fix, säger Peter.

Trivsel och utveckling

På skolan genomförs kontinuerligt undersökningar om eleverna trivs, bland annat genom enkäter.

– Svaren visar att eleverna trivs, vilket i sin tur gör att de har lättare att ta till sig skolan, säger John och fortsätter:

– Generellt ökar elevernas måluppfyllelse, betygen höjs under åren eleverna går här. Vi ser deras progression. Det händer mycket från slutet av nian till de tar studenten.

John och Peter framför väggmålning.
John Dahlquist och Peter Jönsson trivs på jobbet.

En tillåtande, platt organisation

– I vårt lärarrum är det okej att komma in med en misslyckad lektion bakom sig. Det finns en tillåtande atmosfär, som medför att vi vågar göra fel, säger John.

– Om vi vill testa något kan vi göra det. Det finns utrymme för egna initiativ, både för lärare och elever. Dessutom är lärarrummets dörr alltid öppen för eleverna, säger Peter.

De är båda överens om att skolans platta organisationsstruktur är en viktig grund. Det är nära till skolledningen och lärarna kan enkelt vara med och påverka. Skolans litenhet, med 150 elever, är också något som gör att strukturen fungerar.

– Den platta organisationen är ett val vi har gjort redan från början. Skolans anställda är kompetent folk och vi vill maximera kompetensen, säger John.

Han berättar att när skolan startade, för ungefär 10 år sedan, fanns till exempel ingen vaktmästare.

– Mycket var upp till oss lärare, jag tror att det genomsyrar arbetet fortfarande, säger John.

Stort internationellt intresse

Det finns ett stort internationellt intresse för skolan. John berättar att han ofta blir kontaktad av journalister från andra länder, främst USA, men även exempelvis Australien.

På skolan finns Estetiska programmet med inriktning mot bild och formgivning eller estetik och media. Eleverna profilerar utbildningen mot foto och film, fri konst, serieteckning eller skateboard. Skolan har en inomhusskatepark samt mycket teknisk och konstnärlig utrustning. Men tanken är inte att alla ska bli proffs. Eleverna läser in grundläggande behörighet till högskola och universitet.

– Det kanske låter klyschigt, men självklart arbetar vi för att eleverna ska kunna gå vidare i livet som ansvarsfulla, medvetna medborgare, säger John.

Text och foto: Sara Arildsson