Matematik, flerspråkighet och föräldrasamverkan på Snödroppens förskola

Resultat från förskoleenkäten 2013 i Malmö stad visade att föräldrarna på Snödroppens förskola efterlyste arbete med matematiska begrepp och föräldrasamverkan. Det här fick personalen att fokusera på hur de kunde nå förändring och utveckling, och det blev bestämt att förskolans utvecklingsområden skulle vara matematik och föräldrasamverkan.

Rosalinda håller i stor digital penna.
Rosalinda Estrada, förskollärare på Snödroppens förskola

– Jag tänkte, visst arbetar vi med vad läroplanen säger om matematik men vi är kanske inte så duktiga på att synliggöra det för föräldrarna, säger Rosalinda Estrada, förskollärare på Snödroppens förskola.

Matematiska begrepp på modersmålet i Movie Maker

Med föräldrasamverkan i åtanke och med Ipaden som redskap har Rosalinda och hennes kollegor Irina, Ann-Sofie och Shazia gjort filmer i Movie Maker tillsammans med föräldrarna. Syftet är att förtydliga hur man arbetar med matematiska begrepp. Filmerna betonar färger, former, räkneord och storlek och är inspelade under ett föräldramöte i höstas. Under och efter mötet fick föräldrarna hjälpas åt med att spela in förklaringar på sina modersmål. Det har blivit fem språk än så länge. Föremålsbeskrivningarna ses först på svenska och sedan är det föräldrar som förtydligar vad föremålet är genom olika modersmål.

– Vi vill uppmärksamma orden på både svenska och på modersmålet. Det är jätteviktigt för oss att stödja utvecklingen av både modersmål och svenska parallellt för att våra kompetenta barn ska kunna utvecklas till tvåspråkiga eller flerspråkiga barn, berättar Rosalinda.

Barnens reaktioner på film

Rosalinda och hennes kollegor har filmat barnens reaktioner när de har tittat på filmerna. Hon visar stolt ett klipp där en flicka tittar på en film där mamman beskriver ett gosedjurs egenskaper på persiska. Glädjen är inte att ta fel på när hon både hör och ser mamman. Flickan ser bilden, hör förklaringen på svenska och därefter ljudet av mammans röst. En annan film visar hur en pojke med en engelsktalande pappa suger åt sig orden för begreppen stor och liten, ett tredje exempel visar en pojke som om och om vill titta på och lyssna till sin danska mamma som förklarar gosedjurets egnskaper.

Matematiska begrepp och föräldrasamverkan

Bakgrunden till filmerna ligger i förskoleenkäten. När Rosalinda och hennes kollegor fick ta del av resultatet började de med att diskutera och undersöka vilka grundläggande matematiska begrepp som behövdes för att utveckla det matematiska tänkandet hos de yngsta barnen på förskolan. De ville fokusera på specifika ord och utveckla dem både på svenska och på barnets modersmål. Samtidigt var frågeställningen hur de skulle kunna involvera barnens föräldrar och ta tillvara på olika språk som finns på förskolan.

Workshops med fokus på modersmålsstöd och flerspråkighet

Till sin hjälp fick Rosalinda och hennes kollegor höstens föreläsningar och workshops om modersmålsstöd och flerspråkighet. Efter inledande föreläsningar, (se tidigare artikel och blogginlägg) tog Rosalinda del av workshops som handlade om Ipad och PENpal, en talande penna. Ett möte som har förändrat Rosalindas språkarbete mycket inom flera områden på kort tid. Tillsammans med förskolechefen Maria Rantzow och kollegorna insåg hon snabbt möjligheterna med de digitala verktygen och bestämde sig för att både Ipad och PENpal var något som hon ville arbeta med på förskolan. Snödroppens förskola har övervägande barn med ett annat modersmål än svenska.

Sagor på barnens modersmål genom PENpal

Rosalinda har tagit föräldrasamverkan ett steg till genom sagor på barnens modersmål. För att genomföra det här har hon tagit hjälp av PENpal. Genom PENpal (se tidigare blogginlägg om höstens workshops) har mammor och pappor läst in olika sagor på sitt modersmål. Dels har Rosalinda använt sig av sagor från olika delar av världen som har visat sig innehålla många matematiska begrepp.

Genom FIF – flerspråkighet i förskolan har Rosalinda dessutom hittat böcker där språket är enkelt och bilderna är tydliga för barnen. Sagorna är inlästa på PENpal på svenska av kollegan Ann-Sofie samt Anna Lundquist, en sagoberättare som kommer till förskolan och läser. Genom föräldrarna har sagorna därpå fått liv på modersmålet. Meningen Snipp snapp snut – nu är sagan slut har fått många olika varianter för barnen att lyssna på.

Barnens egna sagor

På varje barns plats hänger bilder på barnens hus och familjemedlemmar. Genom PENpals streckkodsprincip finns orden ”Hej, jag älskar dig jättemycket” inspelat på svenska och på barnets modersmål. Det här har gjort att barnens kodväxlande har spridit sig. Streckkodsprincipen fungerar som en inspelningsetikettplansch där varje etikett har sitt eget innehåll, röst eller ljud. Den har Rosalinda även använt sig av för att skapa barnens egna sagoböcker. Barnens bilder har fått liv genom PENpals streckkodspapper, föräldrarnas röster och flerspråkig personal på förskolan. Rosalinda själv är spansktalande och kollegor pratar både ryska, persiska och urdu.

– Allt som har hänt under höstterminen har fått oss att vilja fortsätta utveckla arbetet och vi har fått jättefin respons från föräldrarna, berättar Rosalinda.

Kommunikation på olika språk

Aktiviteterna har lett till att kommunikation sker på olika språk och kodväxlingen som är vanlig när ett barn lär sig ett nytt språk har ökat och utvecklats snabbt. Barnen lär av varandra och känner lugn i att de får använda alla sina språkliga resurser för att uttrycka sig. Rosalinda upplever också en ökad språklig medvetenhet bland barnen, föräldrarna och pedagogerna.

– Vi är jätteengagerade, säger Rosalinda, som bara ser möjligheter med arbetet med PENpal och Ipad för att kunna skapa en stimulerande språkmiljö.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text och foto: Marina Walker