Gezim Isufi tittar upp på barnens konstverk som hänger i taket.

Sökes: fler män i förskolan

Frågan om att rekrytera män till att arbeta i förskolan är något som ligger förskolechef Gezim Isufi varmt om hjärtat.
– För mig handlar det om att barnen ska få möta mångfald när de är på förskolan, säger han.

Överlag är Malmö stad bra på att rekrytera män till att jobba i förskolan. Målet är att andelen män ska vara tio procent – idag är den åtta procent.
– Vi vågar prata mer om att vi har ett problem när det gäller detta. Det är först genom att lyfta det som vi också kan synliggöra problemet och göra något åt det, säger Gezim Isufi.
Han är själv barnskötare, förskollärare, lärare och sedan en tid tillbaka förskolechef. Som man är han van vid att känna sig ensam.
– Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Jag har fantastiska kollegor men ibland kan jag känna mig ensam ändå, säger han.

Drivkraft att få dela barnens värld

Anledningen till att han själv valde att jobba i förskolan är samma nu som då – att få vara en del av barnens värld.
– Du måste bestämma dig för att vara lyhörd och nyfiken inför det barnen berättar. Det du kommer att se är att det finns glädje, kreativitet, samhörighet och energi – allt det som vi vuxna försöker återskapa i vår värld. Ofta börjar vi vuxna istället ta över och styra barnen och då dödar vi deras fantasi och kreativitet.
På Gezim Isufis förskolor jobbar personalen aktivt med begreppet ”det kompetenta barnet”.
– Det ska finnas en tro och ett engagemang för det kompetenta barnet och det ska också synas i verksamheten att förskolan är en fantasivärld som byggs på barnens tankar. De ska få vara i den så länge de är här hos oss, säger han.
Gezim Isufi i kapprum.
Som förskolechef har han jobbat mycket med att rekrytera män till de förskolor som han är chef för. När en grupp når upp till 30 procent räknas gruppen inte längre som en minoritet. På en av Gezim Isufis förskolor är den andelen redan uppnådd – på de andra två är man uppe i 25 procent. Det finns ett antal faktorer som han tror har spelat roll för att andelen har höjts.
– Det har hänt mycket med yrkets status sedan förskolan fick en egen läroplan och numera är en egen skolform. Det är också ett legitimerat yrke och det finns goda karriärsmöjligheter. Jag tror att det kan locka fler att arbeta i förskolan, säger han.
En annan anledning tror han är att förskoleförvaltningen har lyft frågan som ett prioriterat område.
– Om vi vågar uttala att det finns ett problem med för få män i förskolan så är vi också tydliga med att de killar vi har är viktiga för vår verksamhet. Det är en fråga som vi måste jobba aktivt med vid rekrytering – det kommer inte att lösa sig av sig själv.

Kompetens viktigast

Samtidigt som det är viktigt att rekrytera män till förskolor får inte huvudfrågan vid rekrytering glömmas bort menar han. Den som anställs måste i första hand ha rätt kompetens för tjänsten – inte rätt kön.
– Jag brukar fråga alla medarbetare vilken talang de har. Alla har en sådan som kan skapa en meningsfullhet för våra barn. Då är det mitt jobb som ledare att lyfta den medarbetarens kunskap.
Han jobbar också långsiktigt med rekryteringsfrågor. Varje gång någon skickar en intresseanmälan för ett jobb får hen ett svar tillbaka.
– Som förskolechef är det lätt att leva i nuet men man måste också tänka framåt. Oavsett om jag har något ledigt jobb just nu så tar jag in personen och lyssnar på dem. Vem vet – det kanske kan bli aktuellt i framtiden.
Text och foto: Johanna Ravhed