Tre elever tittar in i dator.

Spetsutbildning i engelska på Söderkullaskolan

Så gick det till när Söderkullaskolans ämnesövergripande spetsutbildning i engelska etablerades.
Kvinna hjälper elever.
Anna Thorén, engelsklärare på Söderkullaskolans spetsutbildning i engelska.

Det finns 25 spetsutbildningar i Sverige. Fem av dem är med inriktning på engelska. Sedan höstterminen 2014 finns en av dessa fem i Malmö. På Söderkullaskolan går 26 elever i årskurs 7 spetsutbildning i engelska.

– Tanken med en spetsutbildning är att vara ett komplement och en vidareutveckling av skolans redan etablerade bilingualutbildning, berättar Johan Ahx, tillförordnad rektor på Söderkullaskolan.

Riksrekryterande spetsutbildning

Johan Ahx.
Johan Ahx, tillförordnad rektor på Söderkullaskolan.

I januari fick skolan Skolverkets godkännande för att bedriva spetsundervisning. I augusti slog portarna upp för eleverna. Utbildningen är en försöksverksamhet som förväntas pågå fram till minst 2026.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att alla elever i Sverige som ska börja årskurs 7 har rätt att söka. På Söderkullaskolan går än så länge bara elever från olika delar av Malmö. Syftet med utbildningen har sin bakgrund i elitutbildningstanken, att tillgodose högpresterade elever.

Eleverna på spetsutbildningen har utökad undervisning i engelska vilket innebär förlängd skoldag för eleverna. Elever läser dessutom alla SO-och NO -ämnen på engelska.

Studiemotiverade elever med ett gemensamt intresse

– Alla elever är väldigt studiemotiverade och har engelska som gemensamt intresse. Något motstånd för längre skoldag finns inte, berättar Anna Thorén, 7-9 och gymnasielärare i engelska och huvudansvarig för utbildningen. Eleverna visar varandra att man får lov att brinna för något. De ger varandra styrka genom att visa att det är inte är fult att plugga.

För att få elever till utbildningen skickades informationsbrev hem till årskurs 6 elever i Malmö. Kravet för att få söka var att eleven hade uppnått betyget B i engelska på hösten i årskurs 6.

Ansökningsprov och intervju

Kvinna plockar fram teknik ur lådor.

Det var många elever som sökte. Efter genomgång av alla ansökningar blev 36 elever blev kallade till ett skriftligt prov. Av 36 skrivande hade 24 elever så goda resultat att de blev kallade till intervju med Anna, på engelska.

– Det som verkligen visades genom intervjuerna var hur många vetgiriga elever som hade sökt, säger Anna.

Under intervjun fick eleverna svara på frågor som gav Anna en bild av eleven, både hur hon eller han klarade sig verbalt på engelska men också elevens tankar, funderingar och mål med utbildningen.

– Jag såg framförallt intervjun som en möjlighet att lära känna eleverna och få veta varför de hade sökt, menar Anna.

Eleverna läser engelska enligt Lgr11 i årskurs 7 och årskurs 8. I årskurs 9 följer de gymnasiets läroplan och läser engelska 5 som är kursen i engelska för årskurs 1 på gymnasiet. För att det här ska fungera när det är dags, kommer skolan ha ett samarbete med Pauliskolan och engelsklärare där.

60-tals ikoner på lektionen

Söderkullaskolan har nyligen firat 50-års jubileum, just nu arbetar eleverna med 60-tals ikoner på Annas lektioner. Ett tema som har växt fram och förändrats i dialog med eleverna.

– När jag introducerade 60-tals temat hade jag en tanke, en grovplanering om tonårsliv. När jag ställde frågan till eleverna om vad de ville göra så visade det sig att de ville skriva om 60-talsikoner som de var intresserade av, berättar Anna.

Tanken med arbetsområdet är att eleverna ska träna sig i att ge muntliga presentationer med hjälp av digitala resurser, individuellt, i par eller i grupp om tre.

Tre elever tittar in i dator.

– Det är så härligt med vetgiriga och spontana elever. De ifrågasätter mycket men ger mig mycket. Jag lär mig om nya intresseområden och de i sin tur blir mer delaktiga i undervisningen, berättar Anna.

Trygg atmosfär och rätt nivå

De första veckorna av utbildningen gick mycket ut på att skapa en trygg atmosfär och gruppkänsla. Eftersom eleverna kommer från olika områden var det hög prioritering. Likaså gick de första veckorna åt till att inventera elevernas nivå och repetera mellanstadiets grammatik.

– Det är viktigt att lägga rätt nivå från början. Även om nivån ska vara hög kan vi inte utgå från att de har allt, menar Anna, som testat alla eleverna på olika grammatiska moment som de ska kunna efter mellanstadiet.Elev tittar på texthäfte.

Därefter har Anna haft genomgångar på sådant som flertalet av eleverna har missat på. Som följd på det har varje elev fått en individuell plan på vad de behöver repetera.

– Det här har varit väldigt uppskattat, menar Anna. Eleverna slipper gå igenom sådant som de redan bemästrar.

Ämnesövergripande med fokus på engelska

Anna arbetar gärna ämnesövergripande vilket i sig är ett mål för hela skolan. Utifrån bilder har t ex eleverna, helt på engelska, berättat om hur de symboliserar det som är viktigt för dem i livet.

– Ett ämnesområde kan bli så mycket mer om man samarbetar med andra ämnen. Min roll blir att hjälpa eleverna att begränsa dem till tydlighet och syfte, säger Anna.

Feedback och delaktighet

Anna pratar alltid engelska med eleverna och all konversation i klassrummet ska ske på engelska. Hon ser snabb feedback på uppgifter som ett stöd för eleven att kunna göra förbättringar och bearbetningar. Anna är tydlig när hon pratar om elevernas delaktighet. Hon är anpassningsbar och lyssnar in elevernas synpunkter men det är hon som läraren. Det är hon som sätter ramarna för läromålen och hon trycker på vikten av att förstå varje moment.

– Jag brukar säga till mina elever: ”Ni får gärna tänka utanför boxen men ni ska förstå basen”.

Text och bild: Marina Walker