Margit Utzi och Lotta Elfstam står vid whiteboard.
Lärare i spetsmatematik: Margit Utzi, Lotta Elfstam och Abbas Dalii (ej på bild).

Spetsutbildning i matematik på Dammfriskolans högstadium

Hur kan en spetsutbildning i matematik se ut för elever i åk 7-9? Margit Utsi och Lotta Elvstam, lärare i Ma- och NT-ämnena på Dammfriskolan ger en bild av matematikundervisning som består av mycket mer än tal i en bok. 

Fakta om spetsutbildning.Från och med höstterminen 2014 har blivande elever i åk 7 som är särskilt intresserade av matematik möjlighet att gå spetsutbildning i matematik på Dammfriskolan

Elever från hela Sverige kan söka till de 30 platserna genom att delta i muntliga och skriftliga matematiktester samt intervjuer. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola.

Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige. Dammfriskolan är den enda skolan i Skåne som har spetsutbildning i matematik. (Söderkullaskolan i Malmö har beviljats att driva spetsutbildning i Engelska.)

Forcerat tempo samt större djup

Lotta Elvstam, som är ansvarig för spetsutbildningen, förklarar att eleverna kommer att fördelas i tre klasser. Men all matematik kommer de att läsa tillsammans på en mer avancerad nivå och i en högre studietakt.

Tillsammans med elevens val samt schemalagd studietid kommer de att läsa ca 500 timmar mer matematik under sina tre år i åk 7-9. En del av tiden kommer de att undervisas av gymnasielärare från Malmö Borgarskola. En stor del av eleverna kommer att vara klara med sin grundskolematematik i december åk 8. Därefter kommer de att gå över till gymnasiematematik.

Flexibel gruppindelning

Matematiklärarna på Dammfriskolan har sedan några år en flexibel gruppindelning av eleverna inom en årskurs. Det gör att grupperna kan anpassas efter individuella behov och ibland organiseras i mindre undervisningsgrupper.

– Vid fördelning i grupper tar hänsyn till samarbetsförmåga och på vilket sätt eleven behöver stöd och utmaningar för att utvecklas. I en grupp kan det finnas elever som ligger på olika nivåer i matematik.

Pythagaros gäng

Elever i åk 7-9 på Dammfriskolan har sedan år 2005 kunnat läsa gymnasiematematik en gång i veckan med Pythagaros gäng på Malmö Borgarskola. Pythagaros gäng består av elever från olika grundskolor i Malmö och syftet är att stimulera elever som söker utmaningar utöver högstadiematematiken.

Den stora skillnaden blir nu att eleverna som går spetsutbildning på Dammfriskolan kan få gymnasiebetyg i matematik redan under högstadiet.

Matematik är inte bara ett antal tal i en bok

Margit Utzi förklarar att steget från grundskole- till gymnasiematematiken egentligen inte är så stor. Skillnaden är att mängden data ökar och att problemlösningsuppgifter blir mer komplexa. Det ställer krav på att eleven ska kunna läsa längre texter. De ska ha förmåga att kunna analysera och sovra och prioritera information.

– Vi börjar med att arbeta med verklighetsnära problemlösning för att successivt gå över till mer avancerade texter, säger Lotta.

Problemlösning som utgår från vardagen

Lotta lägger ofta upp problemlösningsuppgifter som utgår från vardagliga händelser. De kan motsvara 7-8 uppgifter i en matematikbok. Som den gången då det var dåligt vinterväglag och Lotta kom för sent till skolan. Eleverna fick räkna ut vilken tid Lotta bör köra från hemmet i Lund för att komma i tid med en lägre hastighet anpassad för väglaget.

– Det är mycket roligare med sådana uppgifter som är på riktigt än uppgifter i en bok, förklarar några elever.

Meningsfulla uppdrag i ett sammanhang

I samband med starten av spetsutbildningen rustar skolan upp ett klassrum för matematikundervisningen. Skolans Mini Phytagaros med elever från åk 4-6 fick uppdrag av skolledningen att planera inredning och möblering. De fick 50.000 kronor att förhålla sig till. De har mätt upp hela klassrummet, gjort en ritning i ett datorprogram och letat lämpliga möbler. Gruppen fick sedan redovisa sina förslag för skolledningen.

Elever skriver på whiteboard.
Phytagaros Minigäng ägnar sig åt problemlösning under dialog och samarbete. Foto: Lotta Elvstam 

Matematikprat

Planen är att väggarna i det nya klassrummet ska ha flera whiteboardtavlor. Syftet är att eleverna kan stå vid tavlorna och skissa och resonera sig fram till den lösning de tycker är bäst.

– Våra elever tycker om att stå att prata problemlösning med kamrater. Annars är det vanligt att elever som är duktiga i matematik tilldelas en matematikbok på högre nivå än sina klasskamrater. Men det leder ofta till att de får arbeta ensamma, vilket resulterar i att dessa elever inte utmanas att använda begrepp och att prata problemlösning med andra.

Inkluderande matematik

– Vi vill att skolans alla elever ska ges möjlighet att utvecklas i matematik. Bara för att vi kommer att ha en spetsutbildning får det inte bli så att vi har har elever på skolan som inte blir godkända i matematik. Vi har redan bra måluppfyllelse i matematik och den vill vi så klart stärka ännu mer, säger Lotta.

Skolan har matematikutvecklare och Lotta är förstelärare i matematik. De lärare som tidigare saknade behörighet i matematik utbildas genom lärarlyftet och lärare som undervisar i matematik träffas i ett matematikråd. Specialpedagoger och modersmålslärarna ses som en resurs även i Ma- och NT-undervisningen. Skolans arbete med att ämnesövergripande språkutveckling och formativ bedömning berör även matematikämnet.

– Inom svensk skola har vi i de lägsta årskurserna varit bra på att ha matematik utifrån ett vardagsperspektiv, men därefter tappar många elever lusten för matematik. Detta är vi väldigt medvetna om på vår skolan och det vill vi undvika. Det ska vara roligt och meningsfullt med matematik!

Bild ur presentation om spetsmatematik.

Grafik: Kristina Olsson, Ma-No-lärare Dammfriskolan.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen

grey_line_750

 Mer att läsa:

Skolverket: Spetsutbildning – Sedan höstterminen 2012 pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9.
Skolverket: Skolor med spetsutbildning
Skolverket: Första utvärdering av Spetsutbildning i grundskolan
Dammfriskolan, Malmö stad: Spetsutbildning i matematik

 

Länktips från Margit och Lotta:

Webbmatte.se – Matematik på flera språk.
http://www.webbmatte.se/
Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare.