Lisa Lundkvist

Språk och IT för nyanlända på Mosaikskolan

Språkutveckling är grunden i Lisas Lundkvists arbete. Hon undervisar i SO och Svenska som andraspråk på Mottagningsskolan Mosaik. Lisa integrerar ofta IT i lärandet. Tillsammans med eleverna arbetar hon med t.ex. bloggar och Facebook-grupper.

– Jag är inget tekniskt geni, men jag tror att det är viktigt att våga. Det kan inte bli så fel, säger Lisa.

Mottagningsskolan Mosaik är den första skola nyanlända ungdomar möter. På skolan går ca 180 elever från 25 olika länder i åk. 7-9. Eleverna läser alla skolämnen. De förbereds inför fortsatta studier på en annan grundskola eller gymnasium i Malmö.

Bloggar

– Jag började arbeta med bloggar för ett par år sedan, när jag undervisade i en åk. 1 på Sorgenfriskolan. Skolans inspirerande IT-pedagog Nils Nilsson presenterade idén. Från början bloggade jag själv, det var mestadels information till föräldrarna, säger Lisa.

Hon berättar att eleverna ofta besökte bloggen hemifrån. De visade gärna föräldrar/vårdnadshavare vad de hade gjort, eller vad de skulle göra i skolan. Bloggen fick bra respons från både föräldrar och elever.

– De vuxna började dessutom kommentera inläggen och då hände något. Barnen ville vara med och skapa inläggen. De började skriva och lägga in bilder. Och de tyckte att det var kul, säger Lisa och fortsätter:

– Vi pratar ofta om autentiska skrivsituationer, här infann sig det naturligt. Istället för att låsa in texterna i en skrivbok kunde barnen publicera dem på bloggen. Texterna blev lästa av många andra, utanför skolan.

På Mosaikskolan

På Mosaikskolan undervisar Lisa i två klasser. I den ena klassen går 9 elever och i den andra går 15 elever. I den mindre klassen har eleverna liten eller ingen skolbakgrund. De är i början av sin läsprocess. Alla har ännu inte knäckt läskoden. I den större klassen har eleverna skolbakgrund.

– IT gör väldigt stor nytta, speciellt i klassen med elever som har liten skolbakgrund. De har ett behov av att lära sig. Det finns så många användbara digitala hjälpmedel, som t.ex. lexikon och uppläsningsfunktioner. Dessutom behöver många av eleverna i den mindre klassen komma i kapp med den digitala kompetensen, säger Lisa.

Bloggar på Mosaikskolan

Lisa berättar att hon är i uppstartsfasen med klassbloggar på Mosaikskolan. Hon läser t.ex. in texter och lägger upp både texterna och ljudinspelningarna på bloggen. Eleverna ska kunna lyssna och repetera. Ibland medverkar även eleverna i inläsningen.

Lisa lägger bland annat upp frågor till eleverna via bloggen, som hon vill att de ska besvara och kommentera. Exempel på frågor kan vara ”Vad tyckte du om studiedagen?”, ”Vad åt du till frukost i dag?”, ”Vad gjorde du i helgen?” eller ”Berätta något du har lärt dig”.

Barn trycker på ipad och mobilskärm.
”Genom sociala medier kan jag skapa situationer där eleverna måste kommunicera.”

Grupper på Facebook

Lisa berättar att trots att många av eleverna saknar skriftspråk använder de flesta sociala medier, via smartphones.

– Alla kan hantera Facebook, säger Lisa.

I en tidigare introduktionsklass på skolan startade Lisa en Facebook-grupp som eleverna kunde gå med i. Alla gick med.

– Efter det har jag fortsatt använda grupper på Facebook till klasserna. Det är en bra kanal för att t.ex. påminna om gympakläder och föräldramöten, lägga upp texter, dela länkar och musikvideor. Det är väldigt lättillgängligt. Eleverna ser allt jag delar i gruppen, de engagerar sig, gillar, kommenterar och delar själva. De kommer dessutom enkelt i kontakt med mig om de vill fråga något, säger Lisa.

Om en elev inte kommer till skolan har Lisa börjat skicka meddelande till eleven på Facebook.

– Genom sociala medier kan jag skapa situationer där eleverna måste kommunicera.

På grund av att de använder grupperna på Facebook behöver inte eleverna bli vän med Lisa. De kan ändå skicka meddelanden till varandra och konversera i gruppen.

– Det finns pedagoger som är rädda för att blanda ihop sina privatliv med yrkeslivet om man samtalar med eleverna på Facebook. I och med att jag inte blir vän med eleverna kommer de heller inte åt t.ex. mina privata statusuppdateringar. Men vi kan samtala i grupperna och skicka meddelanden.

Lust inför teknik

Lisa berättar att både hon och eleverna känner en lust inför teknik. Eleverna blir glada när Lisa rullar in datorvagnen i klassrummet. På skolan finns också iPads. Ofta använder hon appar, exempelvis till elevernas färdighetsträning.

– Vissa saker behöver verkligen nötas in. Appar kan göra det roligare. Eleverna kan t.ex. ägna en liten stund varje dag, i några veckor, för att lära sig klockan via en app. Eller jobba med bokstavsinlärning eller ordförståelse, säger Lisa.

Hon menar också att iPaden i sig är en stor tillgång, även om du inte vill lägga en krona på appar eller program. Kameran och mikrofonen kan enkelt användas som lärverktyg.

Våga!

– Våga prova! Man behöver inte göra det så svårt. Flipped Classroom till exempel behöver inte vara avancerade filmer. Det kan räcka med att lägga upp exempelvis text och spela in ljud. Om du fastnar kan eleverna hjälpa dig. Och var inte rädd för att fråga kollegor om hjälp. Det finns mängder av Facebook-grupper som man kan gå med i för att få stöd. Gör det litet istället för inte alls, avslutar Lisa.

Här hittar du Mosaikskolans pedagogiska bloggar.

grey_line_750

Lisas apptips (Några av apparna/programmen är gratis, andra kostar)

Appikon för imovie.

 

iMovie – Ett roligt och enkelt sätt att skapa film för och med elever. Du kan välja mellan färdiga trailers eller skapa en helt egen film.

grey_line_750

Appikon för Book creator.Book Creator – En bra app för att skapa e-böcker. Du kan lägga till bilder, film, text och ljud och sedan spara i iBooks. Finns till iPad och Android.

grey_line_750

Educreations Appikon för educreations.– Ett enkelt sätt att göra digitala genomgångar, eller ”flippar”.  Den är väldigt lätt att lära sig för båda lärare och elever. Även ett bra sätt för eleverna att redovisa sina kunskaper i ett område.

 

 

grey_line_750

PuffinLunnefågel som appikon. – En bra webbläsare som klarar av flash.

grey_line_750
Ikon för appen skolstil.

Skolstil 2 – En enkel orbehandlingsapp som har inbyggd talsyntes.

 

grey_line_750

Text och foto: Sara Arildsson
Foto på elever: colourbox.com