Kamila Edin och Zinab Taki i Språkverkstaden på Nydalaskolan.
Kamila Edin (IT-pedagog) och Zinab Taki (samordnare för nyanlända) i Språkverkstaden på Nydalaskolan. Foto: Lina Haskel

Språket erövras med digital kompetens

Nydalaskolan har i snart två år drivit projektet IT & språkstöd. Det riktas till nyanlända elever som behöver extra stöd i just de två områdena.

– Grundtanken är att ökad kompetens inom digital teknik hjälper eleverna att tillgodogöra sig det svenska språket, förklarar Kamila Edin och Zinab Taki som driver projektet.

I ett av de låga skolhusen på Nydalaskolan (F-6), intill slöjd- och bildsalarna, ligger Språkverkstaden där IT & språkstöd bedrivs för skolans nyanlända barn. På Nydalaskolan direktplaceras de i ordinarie klasser, de går inte i speciella förberedelseklasser. En gång i veckan kommer i stället nyanlända elever hit, årskursvis, för att få stöd i att lära sig svenska språket och digitala assisterande teknologier. IT-pedagogen Kamila Edin och samordnaren för nyanlända, Zinab Taki, driver projektet.

Nyanlända elevers behov av att erövra det svenska språket är stort, genom språket kan de integreras i skolan och inkluderas i undervisningen.

­– Digital assisterande teknik hjälper eleverna att själva ta del av lektionsmaterial under ordinarie undervisning. Ju lättare elever har för att använda digitala verktyg i undervisningen, desto bättre tillgodogör de sig svenska språket, förklarar Kamila Edin.

Elevers ökade digitala kompetens underlättar även för de olika lärare som undervisar och kommunicerar med barnen.

– Alternativet vore att eleverna i början av sin skolgång skulle behöva använda kroppsspråk eller ta hjälp av en kompis med samma modersmål, men det är förstås mycket bättre att kunna göra sig förstådda själva, säger Zinab Taki.

Detaljer ur klassrummet Språkverkstaden på Nydalaskolan.
Hjälpande bilder och symboler på väggen i Språkverkstaden på Nydalaskolan. Foto: Lina Haskel

Digitalt och analogt

– När nyanlända barn skrivs in i skolan får de en Chromebook, en iPad och en förberedande bok på rätt språknivå, berättar Zinab Taki. Kamila lär dem sedan hur datorn, iPaden och språkfrämjande appar samt program fungerar. Därefter börjar eleverna, från och med årskurs 2, i IT & språkstöd.

Lektionerna inleds oftast med att Kamila projicerar ett program på en whiteboard och förklarar hur det fungerar. Eleverna får en praktisk uppgift som ska utföras på Chromebooks eller iPads. Både Zinab Taki och Kamila Edin cirkulerar mellan eleverna för att hjälpa de som behöver stöd.

Projektets vanligaste app är Google översätt. Används den som webbläsartillägg kan barnen översätta webbsidor med ett enda klick, textbaserat eller med röstuppläsning. Eleverna ombeds under lektionerna att översätta texter från svenska till sitt modersmål och att läsa texterna på båda språken.

­– Forskning visar att det är ett effektivt sätt att främja språkinlärning för nyanlända, berättar Zinab Taki. Det finns även ett ramverk från grundskoleförvaltningen, VEBS* – digital certifiering, som bland annat förespråkar arbete med digitala assisterande teknologier. Vi arbetar mycket utifrån VEBS på Nydalaskolan, säger Kamila Edin.

Även analoga verktyg används i IT & språkstöd, barnen översätter till exempel texter ur fysiska böcker. Bokserien Språkis är skapad just för nyanlända och används flitigt.

Eleverna fotograferar en analog text, med hjälp av digitala verktyg översätts den till elevens modersmål. De får texten uppläst både på modersmålet och svenska.
Eleverna fotograferar en text som med digitala verktyg översätts till elevens modersmål. De får texten uppläst både på modersmålet och svenska. Foto: Kamila Edin/Zinab Taki

Alla uppmärksammas

IT & språkstöd uppskattas av eleverna, de tycker att projektet hjälper dem både med svenska språket och att hantera digitala verktyg som hjälper dem. Dessutom får de en gemenskap med andra barn med liknande bakgrunder. Här uppmärksammas alla, eleverna får berätta om just sin bakgrund och vilka språk de kan.

– Här gör det heller inget om barnen säger fel, säger Zinab Taki. Och det märks att de vill lära sig något. Dessutom ser barnen sin egen utveckling när nya elever tillkommer, då upptäcker de att de själva har lärt sig mycket.

– Vi ser skillnad på de elever som först var tysta och inte kunde eller vågade prata. Idag pratar de och vågar uttrycka sig, fortsätter Kamila Edin. Det är kanske inte bara vår förtjänst, men IT & språkstöd har definitivt bidragit till deras tro på sig själva i svenska språket. Vår styrka är våra två kompetenser som kan kombineras, vi kompletterar varandra.

Nyanlända elever på Nydalaskolan tränar på svenska språket i projektet IT & språkstöd.
Eleverna i Språkverkstaden tränar på svenska ord för färger. Foto: Kamila Edin/Zinab Taki

Gott lärarsamarbete

Efter en tid kommer den dag då eleven blivit självständig i användandet av de digitala verktygen. De går då vidare till att endast få språkstöd. Utvärderingen av vem som kan gå vidare görs av de båda projektledarna i slutet av terminen.

– Efter ytterligare en tid träffar vi dem igen för en ny utvärdering. Visar det sig då att de inte använder digitala verktyg under ordinarie undervisning så får de komma tillbaka till oss, skrattar Kamila Edin och Zinab Taki.

Duon betonar att ett gott samarbete med lärarna på skolan är en förutsättning då det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna att fortsätta använda de digitala verktygen, så att det blir rutin för eleverna.

Att kvala in för att få lämna IT & språkstöd är dock inte odelat positivt, åtminstone inte för eleverna.

– De barn som är klara hos oss på IT och språkstöd blir faktiskt besvikna att behöva sluta här, säger Kamila Edin och Zinab Taki. De uppskattar både det vi lär ut och självklart gemenskapen.

 

*) Varje elevs bästa skola

 

MER FAKTA:

Exempel på språkfrämjande digitala hjälpmedel som används i IT & språkstöd:

Google översätt (både den webbaserade och webbläsartillägget), översättningsverktyget i Binogi och NE.se, ClaroRead, Polylino skola samt diktering- och textuppläsningsfunktionerna i elevernas Chromebooks.