Tre elever sitter och jobbar med text.

Språkstudier i svenska utvecklas genom mattespråk

SFI (Svenska för invandrare) och matematikundervisning i kombination är ett nytt kursprojekt på Komvux Malmö Södervärn, SfiMa. Syftet är att utveckla språkstudierna i svenska genom mattespråket. Kursen i matematik är dessutom betygsgrundande.

– Det är studier på riktigt och det är ett stort plus, eftersom eleverna tjänar mycket på detta, inte minst tid. Tankarna på denna kurs började 2013 på dåvarande Komvux Rosengård, då en elev frågade mig om det var möjligt att studera matte samtidigt med SFI-studierna. Jag tänkte: ”Det kan vi visst ordna”, säger Elisabet Bellander, matematiklärare. Sagt och gjort. Elisabet gjorde en planering utifrån kursplanerna i sfi och matematik och rektor gav klartecken.

– Då hade vi flyttat till Rönnen. SFI-lärare Monica Lundgren, som hade en 2B-grupp, blev intresserad av att ta in matten på sina lektioner. Hon insåg att det skulle ge gruppen en rent språkligt vinst. Det viktiga med samarbetet är att man lyfter språket från de olika ämnena, säger Elisabet.

Fler hängare att hänga språket på

Projektet har vuxit efter samgåendet med Komvux Malmö Södervärn. Förutom Elisabet är matematiklärarna Valentina Qorraj (som också har SFI), Birgitta Bengtsson och Anne Dahlin med i projektet. SFI-lärarna heter Monica Lundgren, Elisabeth Olsson och Brith Fryklund. De ser alla mycket positivt på SfiMa.

– Eleverna pratar hela tiden på mattetimmarna – utan att tänka över om de talar rätt. Det finns fler hängare att hänga språket på. Det är inte så att matten tar tid från sfi, utan vi lyfter varandra, säger Elisabet.

Lärare sitter i klassrum och pratar.
Brith, Elisabeth, Elisabet, Birgitta, Monica och Valentina är SfiMa-lärare på Södervärn.

Prata vardagsmatte

Den första delkursen i grundläggande matematik studerar SFI-elever klassvis. Då står taluppfattning, geometri och lite sannolikhetslära på programmet.

– Ett smörgåsbord av alla delar men med tyngdpunkt på taluppfattning. Jag kallar kursen begreppskurs eller vardagsmatte, eftersom det handlar om att lyfta vardagsbegreppen ur sitt sammanhang. Eleverna ska transformera det de redan kan i matte till svenska.

För Elisabet är matte problemlösning och kommunikation.

– Och ord! Att använda sig av begreppen. En del elever ser skräckslagna ut i början av mattekursen, men när de förstår vad de ska kunna, så slappnar de av. Det är inte som de tror att matte ska vara.

Sfi-lärare och matematiklärare i klassrummet

Två timmar i veckan får eleverna SfiMa med både SFI-lärare och matematiklärare i klassrummet

– Vi når de elever som egentligen inte alls tänkt läsa matte i vidare studier. Det gäller att stödja dem, att fånga de elever som har minst skolbakgrund, de som tror att matte är för svårt för dem. Vi ger dem möjlighet att känna att de kan gå vidare i matematiken – utan rädsla.

Undervisningen handlar om att lösa problem och prata svenska. Fokus är att lösa problem tillsammans i grupper och sedan redovisa för varandra.

– Det räknas inte, utan det pratas på lektionerna, säger Elisabet. Och eleverna är entusiastiska! De elever som läst mycket matte i hemlandet får också möjlighet att visa sina kunskaper.

Två elever och en lärare vid tavlan.
Talal, Maria och Monica pratar vardagsmatte.

De elever som har klarat första delkursen får därefter möjlighet att studera resterande delkurser i grundläggande matte två timmar i veckan – utanför SFI-tid.

– Målet är att så många som möjligt under sin sfi-tid klarar av alla fyra delkurserna. Och de som går vidare med matte blir inspiratörer för dem som läser första delkursen. De ska föregå som goda exempel och hjälpa nybörjarna. Därmed repeterar de språket och fördjupar förståelsen.

Elisabet önskar att matematik blir ett obligatoriskt moment i SFI-undervisningen.

Vinster och spridning

– SFI-lärarna är nöjda med detta sätt att arbeta och vi ser ju vinsterna med det. Inte bara vi, förresten. Lärare från Falköpings lärcenter var på studiebesök hos oss för ett tag sedan. De har letat efter bra sätt att få in matten i SFI-undervisningen och vill nu undervisa i samma anda som vi. Kommunpolitikerna där är med på banan och har budgeterat extra anslag.

Elisabet, som är lärare i matematik och NO-ämnen, brinner för SfiMa-kursen.

– Jag såg detta som naturligt redan från början. Jag har tidigare undervisat inom grundskolan, och ofta slagit ihop mina ämnen i undervisningen och visat att ämnena korrelerar. Som nu. Detta är SFI – detta är matte. De hänger ihop! Dessutom är det jätterolig och lustfylld undervisning där vi kombinerar, kommunicerar och löser problem tillsammans, avslutar Elisabet.

Ord och bild: Susan Englund, informatör/journalist, Komvux Malmö Södervärn