Tekniklärare kopplar i rum fullt av teknikmaterial.

Tekniklärare söker kunskapsutbyte

Tekniklärarna på Pauliskolan vill se mer samarbete och fortbildning kollegor emellan – bjöd in högstadiepedagoger i nytt initiativ.

Hur mycket känner tekniklärarna på gymnasiet och högstadiet egentligen till om varandras arbete? Pedagogerna på Pauliskolan i Malmö bjöd in kollegorna från höstadieskolorna för att fördjupa dialogen, samarbetet och kunskapsutbytet. Christopher Olsén, tekniklärare på Strandskolan, efterlyser tydligare ramar för teknikundervisningen, inte minst för planeringens skull.

– Det är bra att få lite idéer kring vad gymnasiet vill att lärarna ska kunna och vilka kunskaper våra elever har nytta av när de kommer till gymnasiet, vilka grunder de behöver. Sedan är det bra att få träffa andra tekniklärare och få en insikt om vad de gör.

Tre män tittar in i dator, bredvid dem ligger fullt av kopplingar och sladdar.
Axel Månsson, tekniklärare på Pauliskolan, Martin Liliebladh, tekniklärare på Värner Rydénskolan och Christopher Olsen, tekniklärare på Strandskolan.

Behov av kollegialt lärande

Slobodanka Huseinovic, Axel Månsson och Paul Belfrage är tekniklärare på Pauliskolan i Malmö initiativtagare till träffen. De menar att teknikämnets ständigt föränderliga karaktär gör behovet av fortbildning, kunskapsutbyte och kollegialt lärande extra stort.

– Det speciella, och intressanta, med teknik är att kompetens bara varar i några år – sedan måste man börja om igen. När man på fredagen äntligen lärt sig en mjukvara, kommer en ny version på måndag. Det är ett ämne som aldrig står still, säger Axel Månsson.

Många sidor av teknikämnet

Bilden av teknikundervisningen i grundskolan som framkommer vid lärarträffen är mångfacetterad och rymmer allt från kommunikations- och informationsteknologi till husmodellbyggen, idéprocesser bakom en produkt, programmering, hållfasta konstruktioner, ritteknik, hållbar utveckling och teknikhistoria.

Axel Månsson menar att ett par träffar om året tekniklärare emellan kan vara en början på ett mer organiserat kunskapsutbyte.

– Grundskollärarna ska kunna vända sig till oss och inte behöva åka på kurs, säger Axel Månsson.

Kretskort sammankopplade med massor av sladdar.

Teknikprogrammet på Pauliskolan söker elever som är duktiga i matematik och är nyfikna på hur teknik fungerar. De vill locka till sig fler tjejer och bredda inriktningen på undervisningen mot design, produktutveckling och formgivning.

– Våra elever arbetar mycket med att försöka lösa vardagsproblem. Ta ett problem som stör dig där hemma, till exempel att hunden äter upp kattens mat. Då försöker vi lösa det med hjälp av tekniken, säger Axel Månsson.

Uppföljning i höst

Programmering i Python, övningar i 3D-modellerings- och designprogrammet SketchUp och diskussioner kring teknikämnet i läroplanen stod på programmet vid tekniklärarträffen, som ser ut att få en uppföljning under hösten.

– Vi ska försöka stärka teknikämnet och hjälpa eleverna som väljer teknik. Vi måste prata med varandra och berätta vad vi har för förväntningar på eleverna, säger Christer Månsson, biträdande rektor på Pauliskolans teknik- och naturprogram.

Ingång till elektroniklabbet där det finns fullt av tekniskt material.

För Axel Månsson blir tekniklärarträffen en bekräftelse på att teknikundervisningen på grundskola och gymnasium har mycket gemensamt.

– Det handlar bara om nivåskillnad. Mycket av det vi gör på gymnaiset gör man redan i grundskolan.

Text & Foto: Fredrik Thunberg