Kvinna och två män sitter vid bord fullt av hjälpmedel.

Teknoteket – en plats för stöd och lärande

Teknoteket – en verksamhet i Malmö med specialpedagogisk inriktning. Hit kan pedagoger i vuxenutbildningen vända sig för att hitta redskap och möjligheter att stärka och anpassa lärmiljöerna för ett optimalt lärande för alla elever.

– Lärmiljöerna är där eleverna befinner sig och där ska lärandet fungera. Via Teknoteket får pedagoger och elever möjlighet att låna hjälpmedel och testa anpassningar, utvärdera och testa nytt, säger Christine Reuterskiöld, samordnande specialpedagog inom Lärvux.

Teknoteket är sprunget ur ett projekt utifrån SIS-medel från SPSM för att prioritera digitala verktyg i vuxenutbildningen. Verksamheten ligger under Lärvux och huserar på Heleneholmsskolan.

– Det här är drömmen för en specialpedagog, en plats där alla hjälpmedel är samlade, menar Christine, och berättar att Teknoteket erbjuder specialpedagogiskt stöd till vuxenutbildningens alla verksamheter – i syfte att stötta alla elever att klara av sina studier och skapa tillgängliga lärmiljöer.

Testa tillsammans

Jonas Olsson arbetar på Teknoteket som teknoteksvärd. Tillsammans med Christine och Bengt Nilsson, IT-ansvarig, står han för support och utbildning i hur tekniken kan användas. I det mötet är det angeläget att pedagog som elev framför vilka önskemål om stöd hen har.

– Det är viktigt att lärare och elever kommer hit tillsammans för att ta reda på hur olika verktyg fungerar och för att diskutera vilka hjälpmedel som är relevanta för elevernas behov av stöd, berättar han. Tanken är att stödet ska testas i olika undervisningssituationer för att se om det gör någon skillnad.

– Eleverna ska känna sig trygga med stödet. Det ska underlätta för dem i faktiskt undervisningsmiljö, säger Christine.

Kvinna och två män sitter vid bord fullt av hjälpmedel.
Jonas, Christine och Bengt på Teknoteket.

En mix av hjälpmedel och kunskap

Teknoteket är som ett stort smörgåsbord av specialpedagogiska verktyg, en mix av fysiska och digitala hjälpmedel. Olika datorprogram som stöttar språkutveckling, högtalare med ljudreduceringssystem, iPads och stativ, taktila sittkuddar eller redskap som Tangles för plock i fingrarna, hörselkåpor, timers, höj-och sänkbara bord, digitala pennor som spelar in text och saccosäckar är några av de funktioner som erbjuds. En saccosäck ser ut som en blå barbapappa. Med en inbyggd baslåda tjänar säcken sitt syfte som hjälp vid avkoppling.

– Användaren kopplar sin mobiltelefon med vald musik till en förstärkare som är kopplad till baslådan. Genom basen som vibrerar känner användaren rytmen från musiken. Nackdelen är att det inte går att koppla hörlurar till, saccosäcken bör därför stå lite avskilt för att inte störa andra, berättar Christine.

Personalen är noga med att betona att de inte besitter full kunskap om alla anpassningar. De lyfter det kollegiala kunnandet som en stor del i att utveckla verksamheten och efterlyser pedagoger som vill dela med sig av sin kompetens genom workshops eller föreläsningar.

– Vi erbjuder workshops för pedagoger att testa olika redskap men vi ser gärna att pedagoger håller egna workshops på plats i Teknotekets lokaler för att sprida all den kunskap som finns inom vuxenutbildningen, säger de.

Ipad sitter upphängd i ställning.
Jonas presenterar också Belkin tablet stage – ett stativ för läsplattor med inbyggd lampa. – Det är bland annat användbart som stop motion stativ, säger han.

En mötesplats

Jonas tipsar gärna om hjälpmedel. Ett av många tips är högtalaren som fungerar som ett ljudreducering- och ljudutjämningssystem. Genom att pedagogen pratar i en mygga kopplad till högtalaren hjälper den elever som har behov av förstärkt- eller utjämnat ljud i klassrummet.

Christine, Jonas och Bengt ser Teknoteket som en kollegial mötesplats där elevens bästa står i centrum. De betonar vikten av variation.

– Anpassningar är individuellt, det handlar om behov och inte diagnoser. En anpassning som passar en elev kanske är helt fel för en annan. Teknoteket ska genera mångfald.

Text och foto: Marina Walker